Giá hiện tại


46,00

Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
-3,20(-6,50%)
46,00 46,00
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất
1.100 46,00 46,00

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây