Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
  Sàn:           Ngành:   

                       

Tiêu chí
       
Thấp nhất
   
Cao nhất

 

Vốn hóa(Tỷ VND):
 
 
 
Doanh thu(Tỷ VND):
 
 
 
PE:
 
 
 
PB:
 
 
 
 
Tên công ty+/- Giá 1 thángVốn hóa(tỷ VND)Sở hữu NN(%)EPS 4 QuýPEPBROA(%)ROE(%)
A32 Công ty Cổ phần 32 10,10
242,080,0 6906,005,151,0810,39 22,13
AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 10,19
3237,702,7 1309,4111,150,803,17 7,21
AAM Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông -3,08
114,961,0 -1145,07-9,610,59-5,46 -5,90
ABI Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp 4,76
1531,339,9 7711,055,391,4710,54 30,27
ABR Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 5,96
462,009,6 1205,0119,171,968,82 10,77
ABS Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận 22,90
2920,000,0 1183,9630,833,225,50 11,99
ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 3,28
362,162,5 1581,2819,920,882,60 3,41
AC4 Công ty Cổ phần ACC - 244 0,00
8,820,0 2970,561,010,192,96 18,91
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 13,86
70142,5730,0 3556,729,121,981,86 24,31
ACC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 15,71
486,0012,2 4752,273,410,967,68 15,73
ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang 1,54
91,711,7 5018,875,991,319,85 22,01
ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang 13,71
707,242,9 572,2624,641,021,84 4,22
ACS Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 14,93
61,600,2 1106,4913,921,040,49 7,13
ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông 8,72
72,528,7 4052,765,851,149,29 20,45
ADG Công ty Cổ phần Clever Group 0,00
1094,4242,0 2244,5327,094,5612,22 21,68
ADP Công ty Cổ phần Sơn Á Đông -5,60
491,520,7 5104,116,271,8325,16 31,46
ADS Công ty Cổ phần DAMSAN 25,90
443,500,1 833,0318,971,041,31 5,64
AFC Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương 0,00
0,000,0 1174,860,000,004,33 11,19
AG1 Công ty Cổ phần 28.1 -0,11
43,770,0 1481,466,070,775,51 12,68
AGD Công ty Cổ phần Gò Đàng 0,00
0,000,0 -593,810,000,00-0,68 -1,47