Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
  Sàn:           Ngành:   

                       

Tiêu chí
       
Thấp nhất
   
Cao nhất

 

Vốn hóa(Tỷ VND):
 
 
 
Doanh thu(Tỷ VND):
 
 
 
PE:
 
 
 
PB:
 
 
 
 
Tên công ty+/- Giá 1 thángVốn hóa(tỷ VND)Sở hữu NN(%)EPS 4 QuýPEPBROA(%)ROE(%)
A32 Công ty Cổ phần 32 11,11
204,000,0 6906,004,340,9110,39 22,13
AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 3,72
2587,202,4 1395,178,780,803,16 7,68
AAM Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông -0,90
114,961,0 144,1676,300,560,67 0,72
ABC Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 1,83
279,8048,6 1613,948,500,474,27 5,72
ABI Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp 6,26
1215,348,5 6707,564,921,289,63 28,13
ABR Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 64,50
658,009,6 1609,0620,452,895,70 6,86
ABS Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận 22,31
424,940,0 710,0115,991,073,97 6,47
ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 4,69
385,162,6 3687,529,080,946,36 8,00
AC4 Công ty Cổ phần ACC - 244 0,00
8,820,0 2970,561,010,192,96 18,91
ACC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 18,15
192,0017,9 5133,333,740,709,88 20,20
ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang -0,31
79,324,0 5018,875,181,139,85 22,01
ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang -1,28
774,962,7 734,0721,051,152,56 5,46
ACM Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 14,29
40,801,0 2,35340,370,100,02 0,03
ACS Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 -14,29
42,420,2 1117,5610,200,770,49 7,13
ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông 8,11
48,968,7 3409,694,690,908,33 18,69
ADP Công ty Cổ phần Sơn Á Đông 25,70
345,600,7 3558,536,321,3617,93 22,90
ADS Công ty Cổ phần DAMSAN 3,35
253,190,1 -219,79-41,040,65-0,37 -1,55
AFC Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương 0,00
0,000,0 1174,860,000,004,33 11,19
AG1 Công ty Cổ phần 28.1 5,41
37,930,0 1481,465,270,675,51 12,68
AGD Công ty Cổ phần Gò Đàng 0,00
0,000,0 -593,810,000,00-0,68 -1,47