Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
  Sàn:           Ngành:   

                       

Tiêu chí
       
Thấp nhất
   
Cao nhất

 

Vốn hóa(Tỷ VND):
 
 
 
Doanh thu(Tỷ VND):
 
 
 
PE:
 
 
 
PB:
 
 
 
 
Tên công ty+/- Giá 1 thángVốn hóa(tỷ VND)Sở hữu NN(%)EPS 4 QuýPEPBROA(%)ROE(%)
A32 Công ty Cổ phần 32 2,79
225,760,0 6192,215,360,939,12 18,08
AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh -12,89
3448,372,7 1313,3411,840,663,31 7,27
AAM Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông -4,48
111,310,9 -1314,25-8,100,58-6,42 -6,91
AAT Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa 30,87
708,180,0 471,8543,131,632,69 3,86
ABC Công ty Cổ phần Truyền thông VMG -13,23
291,1848,8 1682,178,490,794,24 6,52
ABI Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp -1,89
1592,049,9 7667,685,641,429,87 28,38
ABR Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt 0,63
448,8248,9 872,3025,731,876,16 7,47
ABS Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận -28,66
3356,000,0 1105,2937,953,715,07 9,51
ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre -0,33
344,922,5 3408,938,800,835,76 7,35
AC4 Công ty Cổ phần ACC - 244 0,00
12,350,0 2698,461,560,262,43 16,59
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 5,35
78788,8130,0 3992,119,132,082,02 25,17
ACC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC -10,24
447,0012,3 3872,133,850,958,53 17,69
ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang -3,02
93,931,1 6251,104,931,3010,54 26,79
ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang -8,96
611,943,1 771,2915,820,872,43 5,62
ACS Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 -14,47
52,000,2 1091,3711,910,880,49 7,13
ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông -0,38
80,788,7 4098,126,441,289,21 21,00
ADG Công ty Cổ phần Clever Group -7,48
1002,6241,9 2244,5324,824,0312,22 21,68
ADP Công ty Cổ phần Sơn Á Đông 8,82
568,320,8 5453,666,782,1125,25 31,82
ADS Công ty Cổ phần DAMSAN 9,27
463,150,2 1485,7011,111,052,33 10,05
AFC Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương 0,00
0,000,0 1174,860,000,004,33 11,19