Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
  Sàn:           Ngành:   

                       

Tiêu chí
       
Thấp nhất
   
Cao nhất

 

Vốn hóa(Tỷ VND):
 
 
 
Doanh thu(Tỷ VND):
 
 
 
PE:
 
 
 
PB:
 
 
 
 
Tên công ty+/- Giá 1 thángVốn hóa(tỷ VND)Sở hữu NN(%)EPS 4 QuýPEPBROA(%)ROE(%)
A32 Công ty Cổ phần 32 -0,76
177,480,0 6906,003,780,7910,39 22,13
AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh -9,09
2140,003,3 1827,046,840,663,90 9,67
AAM Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông -0,45
116,011,0 557,4319,910,562,52 2,75
ABC Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 7,21
205,8149,0 1408,887,160,363,67 5,02
ABR Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt -10,69
568,009,6 1609,0617,652,555,70 6,86
ABS Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận -14,70
342,720,0 1152,9710,320,854,96 8,46
ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre -0,91
375,962,6 4297,617,610,937,31 9,28
AC4 Công ty Cổ phần ACC - 244 0,00
13,230,0 2970,561,510,282,96 18,91
ACC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC -13,42
164,5019,2 4204,623,910,649,14 17,37
ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang -11,52
86,384,8 5018,875,641,249,85 22,01
ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang -1,77
568,852,5 4024,766,200,856,39 13,60
ACM Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 28,57
45,900,8 2,35382,920,110,02 0,03
ACS Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 25,00
40,930,2 1117,569,840,740,49 7,13
ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông -2,05
43,7614,8 3490,444,100,768,76 19,49
ADP Công ty Cổ phần Sơn Á Đông 16,88
271,870,6 2917,546,071,1314,75 19,16
ADS Công ty Cổ phần DAMSAN -1,11
250,070,1 286,9534,150,620,44 1,83
AFC Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương 0,00
0,000,0 1174,860,000,004,33 11,19
AFX Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang -7,00
179,940,0 43,97116,930,500,32 0,43
AG1 Công ty Cổ phần 28.1 5,33
48,630,0 1481,466,750,865,51 12,68
AGD Công ty Cổ phần Gò Đàng 0,00
0,000,0 -593,810,000,00-0,68 -1,47