Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn:   Ngày GD    

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/- (%) Mở cửa Cao nhất Thấp nhât Đóng cửa Giá TB Tổng KLGD Tổng GTGD
AAA 21/04/2021
-17,8(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
AAM 21/04/2021
-11,0(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
AAT 21/04/2021
-16,2(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ABS 21/04/2021
-66,8(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ACB 21/04/2021
-33,7(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ACC 21/04/2021
-16,2(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ACL 21/04/2021
-13,0(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ADG 21/04/2021
-63,1(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ADS 21/04/2021
-14,0(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
AGD 21/04/2021
-2,6(-6,8%)
35,8 35,8 35,8 35,8 36,3 800 29
AGG 21/04/2021
-43,3(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
AGM 21/04/2021
-15,7(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
AGR 21/04/2021
-12,0(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ALP 21/04/2021
0,0(0,0%)
3,4 3,6 3,4 3,4 3,5 4.820 17
AMD 21/04/2021
-6,5(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ANV 21/04/2021
-21,9(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
APC 21/04/2021
-23,4(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
APG 21/04/2021
-9,8(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
APH 21/04/2021
-49,5(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ASG 21/04/2021
-35,2(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00