Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

 

Sàn     Ngày    

Đơn vị cho các số liệu giá trị: 1000 VND
Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
Ngày GDMã CKKL MuaKL BánGiá trị muaGiá trị Bán
01/04/2021AAM00000000
01/04/2021AAT1.9000024.78000
01/04/2021ABS00000000
01/04/2021ACB1.284.4001.519.40044.054.92051.929.020
01/04/2021ACC00000000
01/04/2021ACL1.0000013.20000
01/04/2021ADG1.0000055.65000
01/04/2021ADS200003.33500
01/04/2021AGG9.60030.100405.5201.260.110
01/04/2021AGM00500006.950
01/04/2021AGR20.7007.700251.26091.365
01/04/2021AMD219.300800860.3753.040
01/04/2021ANV11.50000261.46500
01/04/2021APC00000000
01/04/2021APG24.20000227.41000
01/04/2021APH11.10000536.77500
01/04/2021ASG00000000
01/04/2021ASM61.0001.000940.63515.625
01/04/2021ASP00000000
01/04/2021AST17.0005001.050.44030.850