Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 10/07/2020
-0,3(-2,0%)
12,7 12,5 12,5 0,0 00 13.765
AAA 09/07/2020
0,4(3,2%)
12,4 12,4 12,8 0,0 00 21.359
AAA 08/07/2020
0,0(0,0%)
12,4 12,3 12,4 0,0 00 10.038
AAA 07/07/2020
-0,1(-0,4%)
12,5 12,3 12,4 0,0 00 16.926
AAA 06/07/2020
0,2(1,2%)
12,3 12,2 12,4 0,0 00 14.219
AAA 03/07/2020
0,1(0,4%)
12,2 12,2 12,3 0,0 00 17.779
AAA 02/07/2020
-0,2(-1,2%)
12,4 12,0 12,2 0,0 00 17.495
AAA 01/07/2020
0,3(2,5%)
12,1 12,0 12,4 0,0 00 15.228
AAA 30/06/2020
-0,3(-2,4%)
12,4 11,7 12,1 0,0 00 29.555
AAA 29/06/2020
-0,5(-3,5%)
12,6 12,3 12,4 0,0 00 22.018
AAA 26/06/2020
-0,3(-2,3%)
13,2 12,8 12,8 0,0 00 15.148
AAA 25/06/2020
0,1(0,4%)
12,9 12,8 13,1 0,0 00 14.065
AAA 24/06/2020
-0,2(-1,1%)
13,2 13,0 13,1 0,0 00 34.243
AAA 23/06/2020
0,2(1,1%)
13,1 13,1 13,2 0,0 00 32.080
AAA 22/06/2020
0,2(1,2%)
13,1 12,9 13,1 0,0 00 28.938
AAA 19/06/2020
0,2(1,6%)
12,8 12,7 12,9 0,0 00 16.624
AAA 18/06/2020
0,0(0,0%)
12,7 12,5 12,7 0,0 00 10.815
AAA 17/06/2020
0,1(0,8%)
12,8 12,6 12,7 0,0 00 14.005
AAA 16/06/2020
0,5(3,7%)
12,4 12,4 12,6 0,0 00 19.050
AAA 15/06/2020
-0,6(-4,7%)
12,8 12,2 12,2 0,0 00 37.523