Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 29/07/2021
-0,2(-0,9%)
16,4 16,1 16,2 0,0 00 61.168
AAA 28/07/2021
0,3(1,9%)
16,0 15,9 16,3 0,0 00 92.130
AAA 27/07/2021
0,6(3,6%)
15,6 15,6 16,0 0,0 00 150.822
AAA 26/07/2021
-0,1(-0,6%)
15,3 15,2 15,5 0,0 00 36.835
AAA 23/07/2021
-0,4(-2,5%)
15,6 15,5 15,6 0,0 00 83.644
AAA 22/07/2021
0,5(3,2%)
15,5 15,4 16,0 0,0 00 89.727
AAA 21/07/2021
0,0(0,0%)
15,5 15,4 15,5 0,0 00 69.024
AAA 20/07/2021
0,7(4,4%)
14,8 14,7 15,5 0,0 00 70.114
AAA 19/07/2021
-1,0(-6,0%)
15,2 14,8 14,8 0,0 00 94.077
AAA 16/07/2021
-0,2(-1,3%)
16,1 15,7 15,8 0,0 00 59.652
AAA 05/07/2021
-0,1(-0,5%)
18,6 18,1 18,6 0,0 00 131.582
AAA 02/07/2021
-0,8(-4,1%)
19,3 18,6 18,7 0,0 00 323.665
AAA 01/07/2021
-0,1(-0,3%)
19,5 18,9 19,5 0,0 00 208.266
AAA 30/06/2021
-1,0(-4,9%)
20,1 19,5 19,5 0,0 00 272.056