Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 14/05/2021
0,1(0,3%)
15,6 15,5 15,6 0,0 00 67.377
AAA 13/05/2021
-0,3(-1,9%)
15,9 15,5 15,5 0,0 00 63.389
AAA 12/05/2021
0,1(0,6%)
15,6 15,5 15,8 0,0 00 62.318
AAA 11/05/2021
0,0(0,0%)
15,7 15,6 15,7 0,0 00 53.472
AAA 10/05/2021
0,4(2,3%)
15,0 15,0 15,7 0,0 00 93.714
AAA 07/05/2021
-0,5(-3,2%)
15,8 15,3 15,4 0,0 00 76.947
AAA 06/05/2021
-0,5(-2,8%)
16,4 15,9 15,9 0,0 00 65.443
AAA 05/05/2021
0,3(1,9%)
16,1 16,0 16,3 0,0 00 94.157
AAA 04/05/2021
-0,5(-2,7%)
15,8 15,8 16,0 0,0 00 59.219
AAA 29/04/2021
-0,3(-1,5%)
16,7 16,4 16,5 0,0 00 42.013
AAA 28/04/2021
0,0(0,0%)
16,7 16,6 16,7 0,0 00 91.634
AAA 27/04/2021
0,7(4,4%)
15,8 15,8 16,7 0,0 00 143.415
AAA 26/04/2021
-0,8(-4,5%)
16,8 15,9 16,0 0,0 00 46.617
AAA 23/04/2021
0,5(2,8%)
16,4 15,6 16,8 0,0 00 99.424
AAA 22/04/2021
-1,2(-6,9%)
17,1 16,3 16,3 0,0 00 77.335
AAA 20/04/2021
-0,3(-1,4%)
17,8 17,0 17,5 0,0 00 92.244
AAA 19/04/2021
-0,1(-0,6%)
18,0 17,3 17,8 0,0 00 109.607