Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 05/03/2021
0,3(2,1%)
14,3 14,1 14,6 0,0 00 42.951
AAA 04/03/2021
-0,5(-3,4%)
14,9 14,2 14,3 0,0 00 38.741
AAA 03/03/2021
0,0(0,0%)
14,8 14,6 14,8 0,0 00 30.779
AAA 02/03/2021
-0,1(-0,3%)
15,0 14,6 14,8 0,0 00 33.510
AAA 01/03/2021
0,6(3,8%)
14,5 14,3 14,9 0,0 00 60.581
AAA 26/02/2021
0,0(0,0%)
14,0 13,9 14,3 0,0 00 22.938
AAA 25/02/2021
0,3(2,1%)
14,0 13,9 14,3 0,0 00 34.322
AAA 24/02/2021
-0,3(-1,8%)
14,3 13,7 14,0 0,0 00 42.849
AAA 23/02/2021
-0,2(-1,0%)
14,4 14,2 14,3 0,0 00 44.541
AAA 22/02/2021
0,1(0,7%)
14,4 14,2 14,4 0,0 00 53.280
AAA 19/02/2021
0,2(1,1%)
14,0 14,0 14,3 0,0 00 39.324
AAA 18/02/2021
0,5(3,7%)
13,8 13,6 14,2 0,0 00 45.209
AAA 17/02/2021
0,7(5,0%)
13,0 13,0 13,7 0,0 00 41.024
AAA 09/02/2021
0,2(1,2%)
12,9 12,8 13,0 0,0 00 22.457
AAA 08/02/2021
-0,4(-3,0%)
13,3 12,6 12,9 0,0 00 24.882