Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 14/05/2021
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 11 149.413,10
-0,66%
5,08%
-5,36%
24,05 1,84 3,91% 8,91% 0,03 5,46% 0,39
Nguyên vật liệu 199 514.712,90
-0,46%
3,11%
9,30%
14,20 2,48 9,37% 19,76% -3,78 8,56% 0,31
Công nghiệp 697 616.899,90
-0,76%
-0,52%
-3,44%
17,38 2,40 6,20% 10,62% -1,31 6,16% 0,31
Hàng Tiêu dùng 279 793.911,10
0,80%
4,06%
-2,96%
19,37 3,94 12,55% 20,35% 0,05 17,31% 0,26
Dược phẩm và Y tế 62 54.791,37
0,00%
-0,13%
0,92%
15,83 2,29 10,85% 15,19% 0,14 15,55% 0,33
Dịch vụ Tiêu dùng 146 264.286,00
0,73%
0,38%
-3,75%
0,00 9,45 1,98% -18,28% 1,96 10,61% 0,28
Viễn thông 8 119.733,20
-1,31%
-3,03%
-12,72%
187,73 3,43 0,46% 2,45% -0,01 0,42% 0,27
Tiện ích Cộng đồng 152 398.883,20
-2,69%
3,13%
-2,82%
14,59 2,26 9,27% 13,39% 0,16 3,87% 0,46
Tài chính 190 1.556.171,00
-0,01%
-0,62%
-1,11%
18,80 3,27 6,24% 16,92% 0,26 16,92% 0,43
Công nghệ Thông tin 32 79.433,41
1,01%
2,09%
2,75%
18,74 3,01 8,15% 17,52% 0,13 27,47% 0,23
Ngân hàng 27 1.686.110,00
1,29%
4,86%
8,84%
13,01 2,45 1,74% 18,95% 0,34 18,87% 0,00
Tổng:11 ngành