Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 05/03/2021
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 11 160.075,60
4,00%
13,21%
26,94%
0,00 2,06 -0,62% -0,46% -0,01 5,63% 0,43
Nguyên vật liệu 195 455.582,30
0,72%
3,54%
13,40%
16,62 2,29 7,37% 15,04% -3,42 8,69% 0,34
Công nghiệp 702 650.568,60
0,76%
2,10%
5,47%
18,13 2,66 6,35% 10,99% -1,09 6,40% 0,28
Hàng Tiêu dùng 277 797.910,80
0,10%
-0,55%
0,81%
17,93 4,34 13,65% 21,22% 0,07 17,37% 0,30
Dược phẩm và Y tế 62 54.638,39
0,19%
0,91%
4,49%
14,86 2,37 11,36% 15,71% 0,14 15,92% 0,26
Dịch vụ Tiêu dùng 144 262.276,20
0,48%
1,52%
9,04%
0,00 4,88 1,55% -4,65% 0,97 10,80% 0,31
Viễn thông 8 150.961,60
1,14%
9,66%
12,30%
18,11 4,23 2,04% 5,25% 0,03 0,41% 0,28
Tiện ích Cộng đồng 144 369.073,50
1,62%
2,31%
9,65%
15,79 2,54 9,50% 13,44% 0,15 5,17% 0,48
Tài chính 190 1.420.227,00
-0,60%
-0,68%
2,70%
19,20 3,31 6,32% 18,28% 0,28 17,49% 0,50
Công nghệ Thông tin 32 72.118,33
0,16%
-0,20%
3,56%
16,51 2,82 8,18% 17,36% 0,13 29,33% 0,21
Ngân hàng 26 1.383.572,00
-0,01%
0,38%
4,67%
11,13 2,25 1,52% 17,58% 0,32 19,77% 0,00
Tổng:11 ngành