Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 10/07/2020
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 11 97.966,90
-0,83%
1,22%
-5,09%
53,27 1,73 1,34% 3,14% 0,01 5,73% 0,45
Nguyên vật liệu 190 243.210,60
-0,56%
1,10%
-1,92%
14,36 1,60 4,88% 9,80% 0,09 8,68% 0,31
Công nghiệp 686 486.981,20
0,43%
2,91%
-1,68%
11,84 2,21 10,11% 16,23% -0,85 7,28% 0,28
Hàng Tiêu dùng 274 679.746,50
-0,05%
4,73%
0,44%
15,06 4,26 14,96% 22,07% 0,04 17,36% 0,23
Dược phẩm và Y tế 59 44.240,83
-0,75%
1,30%
-0,14%
12,19 2,22 11,60% 16,09% 0,13 17,24% 0,32
Dịch vụ Tiêu dùng 139 204.968,20
-0,61%
0,47%
-5,58%
29,81 3,86 5,58% 11,77% 0,27 11,04% 0,31
Viễn thông 8 101.754,00
-1,43%
2,63%
-4,53%
10,38 2,89 4,53% 10,82% 0,12 0,40% 0,23
Tiện ích Cộng đồng 142 297.696,50
-0,36%
3,75%
-2,59%
11,66 2,02 11,97% 17,04% 0,16 5,69% 0,41
Tài chính 184 979.331,60
-0,49%
2,09%
-0,65%
14,73 2,50 6,41% 17,07% 0,28 17,45% 0,39
Công nghệ Thông tin 32 46.738,56
-0,83%
3,04%
-0,91%
11,41 1,89 8,56% 16,85% 0,12 30,21% 0,24
Ngân hàng 19 934.510,90
-0,96%
2,99%
-5,76%
8,39 2,12 1,39% 17,49% 0,30 19,99% 0,00
Tổng:11 ngành