Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 28/07/2021
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 11 155.183,40
0,97%
6,43%
-14,18%
15,83 1,84 6,15% 12,62% 0,04 5,57% 0,38
Nguyên vật liệu 200 547.039,40
0,31%
3,10%
-8,59%
13,62 2,28 9,91% 20,65% -11,34 9,17% 0,37
Công nghiệp 700 652.995,50
-0,28%
1,94%
-3,06%
17,78 2,56 6,42% 11,10% -1,81 6,01% 0,31
Hàng Tiêu dùng 280 812.768,40
-0,06%
1,18%
0,08%
19,54 4,12 12,40% 20,38% 0,03 17,45% 0,26
Dược phẩm và Y tế 62 57.050,38
0,25%
0,59%
-1,64%
16,32 2,44 10,55% 14,82% 0,13 15,39% 0,24
Dịch vụ Tiêu dùng 146 263.955,90
-0,56%
-0,56%
0,74%
0,00 8,15 2,96% -12,96% 2,45 10,46% 0,22
Viễn thông 8 120.529,10
2,85%
7,46%
-5,06%
191,81 3,38 1,09% 4,11% 0,00 0,33% 0,26
Tiện ích Cộng đồng 153 402.788,90
0,53%
2,18%
0,14%
14,50 2,51 9,44% 13,93% 0,16 3,81% 0,31
Tài chính 192 1.582.647,00
-0,38%
0,93%
-8,38%
18,50 3,29 6,69% 18,17% 0,27 16,94% 0,46
Công nghệ Thông tin 32 96.238,88
-1,12%
6,12%
6,20%
22,04 3,76 8,06% 17,97% 0,13 28,63% 0,21
Ngân hàng 27 1.697.517,00
0,71%
-0,96%
-12,65%
11,56 2,29 1,78% 19,21% 0,34 18,56% 0,00
Tổng:11 ngành