Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A HOSE : S4A

Doanh Nghiệp A-Z

 

Ban Lãnh đạo Đương nhiệm
Họ TênVị trí hiện tại Sở hữuNgày cập nhật
Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT 163565228/08/2020
Phạm Văn Minh TV HĐQT 5950030/06/2020
Nguyễn An TV HĐQT 35000030/06/2020
Nguyễn Bình TV HĐQT/TGĐ 18000030/06/2020
Thái Như Hiệp TV HĐQT 030/06/2020
Lê Văn Thuyết TV BKS 4000030/06/2020
Lê Thị Tuyết Lan Trưởng BKS 2000030/06/2020
Đỗ Tiên TV BKS 1500030/06/2020
Trần Đức Hiển Phó TGĐ 1456010/08/2020
Vũ Thị Hậu Kế toán trưởng 030/06/2020
Đặng Mai Sơn Người phụ trách quản trị công ty 001/01/0001
Phan Văn Lân Thành viên HĐQT độc lập 22789630/06/2020
Thành viên Ban lãnh đạo đã từ nhiệm
Họ TênVị trí hiện tại Sở hữuNgày cập nhật
Nguyễn Sinh Chủ tịch HĐQT 163565228/08/2020
Phạm Văn Minh TV HĐQT 5950030/06/2020
Ngô Thị Thu Hoa TV HĐQT 025/02/2016
Nguyễn An TV HĐQT 35000030/06/2020
Nguyễn Bình TV HĐQT/TGĐ 18000030/06/2020
Thái Như Hiệp TV HĐQT 030/06/2020
Lê Văn Thuyết TV BKS 4000030/06/2020
Lê Thị Tuyết Lan Trưởng BKS 2000030/06/2020
Đỗ Tiên TV BKS 1500030/06/2020
Trần Đức Hiển Phó TGĐ 1456010/08/2020
Vũ Thị Hậu Kế toán trưởng 030/06/2020
Đặng Mai Sơn Người phụ trách quản trị công ty 001/01/0001
Phan Văn Lân Thành viên HĐQT độc lập 22789630/06/2020