Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A HOSE : S4A

Doanh Nghiệp A-Z

 

Tổng hợp Giá và Giao dịch
Trong 1 tuần
 
Trong 3 tháng
 
Trong 1 năm qua
 
7 ngày qua: Bảng biến động Giá
NgàyGiá mởGiá đóng+/-+/-(%)Cao nhấtThấp nhấtKhối lượng
07/08/20202828
0,50
1,82
28283.650
06/08/20202827,5
-0,50
-1,79
2827,51.510
05/08/20202828
0,50
1,82
28280.870
04/08/202027,527,5
0,55
2,04
27,527,51.100
03/08/202026,9526,95
-0,55
-2,00
26,9526,950.010
31/07/202000
-27,50
-100,00
000.000
Biến động Thị trường và Ngành liên quan  
Giá+/-+/-(%)
AVC 25
0,00
0,00
BHEC 0
0,00
NaN
BJC 0
0,00
NaN
BTP 14,7
-0,68
-0,05
CHP 18,55
0,00
0,00
DNC 48
0,00
0,00
DNH 26
0,00
0,00
DRL 51
-0,58
-0,01
DTV 35,6
0,00
0,00
EAD 15,8
0,00
0,00
EBA 9,1
0,00
0,00
EVNCPC 0
0,00
NaN
EVNG 0
0,00
NaN
EVNHN 0
0,00
NaN
EVNNPT 0
0,00
NaN
GEG 18,1
-1,09
-0,06
GEN1 0
0,00
NaN
GHC 33,53
0,09
0,00
GSC 0
0,00
NaN
HJS 29,5
0,00
0,00
HNA 10,8
0,00
0,00
HND 17,866
-0,41
-0,02
HTE 5,7
0,00
0,00
ISH 14,8
1,37
0,09
KHP 9,5
0,00
0,00
NBP 13
0,78
0,06
NCP 10
0,00
0,00
ND2 26
-1,89
-0,07
NLC 0
0,00
NaN
NT2 21,85
0,46
0,02
PBK 10,9
0,00
0,00
PGV 10,534
-2,46
-0,23
PIC 8,7
0,00
0,00
POW 9,4
-0,53
-0,06
PPC 23,2
-1,28
-0,06
QPH 21
0,00
0,00
QTP 11,106
-0,14
-0,01
RHC 0
0,00
NaN
S4A 28
1,82
0,06
SBA 14
0,00
0,00
SBH 38,5
0,00
0,00
SEB 31
0,00
0,00
SHP 23,8
-2,06
-0,09
SJD 17,2
0,00
0,00
SVH 6
0,00
0,00
TBC 24,95
3,53
0,14
TDB 35,1
0,00
0,00
THUANBINHWIND 0
0,00
NaN
TIC 0
0,00
NaN
TMP 35,5
0,00
0,00
TTE 16,8
6,67
0,40
VPD 14,5
1,75
0,12
VSH 16,7
0,00
0,00
Download Dữ liệu  
Biến động Giá trong thời gian 1 năm  
Thời gian Giá +/- +/-(%)
1 Tuần 27,50
0,50
1,82
1 Tháng 26,60
1,40
5,26
3 Tháng 27,90
0,10
0,36
6 Tháng 25,93
2,07
7,97
Từ đầu năm 26,91
1,09
4,04
Từ Cao nhất 29,50
-1,50
-5,08
Từ Thấp nhất 24,30
3,70
15,24