Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A HOSE : S4A

Doanh Nghiệp A-Z

 

Tổng hợp Giá và Giao dịch
Trong 1 tuần
 
Trong 3 tháng
 
Trong 1 năm qua
 
7 ngày qua: Bảng biến động Giá
NgàyGiá mởGiá đóng+/-+/-(%)Cao nhấtThấp nhấtKhối lượng
18/01/202128,428,55
-0,45
-1,55
28,5528,052.700
15/01/20212929
0,00
0,00
2928,951.000
14/01/202128,829
0,60
2,11
2928,720.800
13/01/202128,8528,4
-0,40
-1,39
28,852811.600
12/01/20212928,8
0,30
1,05
2928,84.600
11/01/202127,828,5
0,65
2,33
28,527,87.200
Biến động Thị trường và Ngành liên quan  
Giá+/-+/-(%)
AVC 26,1
0,00
0,00
BHEC 0
0,00
NaN
BJC 0
0,00
NaN
BTP 14,55
0,00
0,00
CHP 18,75
0,00
0,00
DNC 53
-9,40
-0,18
DNH 28,5
1,79
0,06
DRL 54,2
0,37
0,01
DTE 23,5
0,00
0,00
DTV 35,6
0,00
0,00
EAD 24
0,00
0,00
EBA 9,1
0,00
0,00
EVNCPC 0
0,00
NaN
EVNG 0
0,00
NaN
EVNHN 0
0,00
NaN
EVNNPT 0
0,00
NaN
GEG 20,05
0,25
0,01
GEN1 0
0,00
NaN
GHC 31,211
-0,98
-0,03
GSC 0
0,00
NaN
HJS 34,2
0,00
0,00
HNA 13,4
-0,74
-0,06
HND 20,449
-1,06
-0,05
HTE 7,008
-1,30
-0,18
ISH 16,8
0,00
0,00
KHP 7
0,00
0,00
NBP 11,8
0,00
0,00
NCP 9
-5,26
-0,58
ND2 28,891
5,06
0,18
NLC 0
0,00
NaN
NT2 25
0,00
0,00
PBK 10,9
0,00
0,00
PGV 18,386
0,18
0,01
PIC 9,4
2,17
0,23
POW 14,35
1,06
0,07
PPC 25,15
-2,14
-0,09
QPH 20,1
-4,29
-0,21
QTP 14,362
-0,26
-0,02
RHC 0
0,00
NaN
S4A 29
0,00
0,00
SBA 15,5
-1,27
-0,08
SBH 29
3,57
0,12
SEB 38
2,43
0,06
SHP 23,1
0,43
0,02
SJD 17,65
-0,84
-0,05
SVH 6
0,00
0,00
TBC 25,8
0,00
0,00
TDB 37
0,00
0,00
THUANBINHWIND 0
0,00
NaN
TIC 0
0,00
NaN
TMP 41
0,00
0,00
TTE 11
4,76
0,43
VSH 18,55
0,54
0,03
XMP 0
0,00
NaN
Download Dữ liệu  
Biến động Giá trong thời gian 1 năm  
Thời gian Giá +/- +/-(%)
1 Tuần 27,85
1,15
4,13
1 Tháng 27,75
1,25
4,50
3 Tháng 28,00
1,00
3,57
6 Tháng 28,00
1,00
3,57
Từ đầu năm 27,50
1,50
5,45
Từ Cao nhất 30,50
-1,50
-4,92
Từ Thấp nhất 25,05
3,95
15,76