Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình HNX : NBP

Doanh Nghiệp A-Z

 

Tổng hợp Giá và Giao dịch
Trong 1 tuần
 
Trong 3 tháng
 
Trong 1 năm qua
 
7 ngày qua: Bảng biến động Giá
NgàyGiá mởGiá đóng+/-+/-(%)Cao nhấtThấp nhấtKhối lượng
10/07/2020014
0,00
0,00
000.000
09/07/20201414
0,00
0,00
1412,70.800
08/07/20201414
0,00
0,00
1412,61.000
07/07/202013,914
0,00
0,00
14134.000
06/07/20201314
1,00
7,69
14134.200
03/07/20201213
1,10
9,24
13120.300
Biến động Thị trường và Ngành liên quan  
Giá+/-+/-(%)
AVC 25
0,00
0,00
BHEC 0
0,00
NaN
BJC 0
0,00
NaN
BTP 15,5
2,31
0,15
CHP 18,05
0,56
0,03
DNC 54,9
-9,85
-0,18
DNH 25
0,00
0,00
DRL 51,7
0,98
0,02
DTV 35,6
0,00
0,00
EAD 15,8
0,00
0,00
EBA 9,9
0,00
0,00
EVNCPC 0
0,00
NaN
EVNG 0
0,00
NaN
EVNHN 0
0,00
NaN
EVNNPT 0
0,00
NaN
GEG 20,3
-0,49
-0,02
GEN1 0
0,00
NaN
GHC 32
0,00
0,00
GSC 0
0,00
NaN
HJS 22
0,00
0,00
HNA 10,6
0,00
0,00
HND 17,923
-0,33
-0,02
HTE 5,8
5,45
0,94
ISH 14,508
0,06
0,00
KHP 9,3
5,68
0,61
NBP 14
0,00
0,00
NCP 10
0,00
0,00
ND2 23,967
0,70
0,03
NLC 0
0,00
NaN
NT2 22,2
-0,67
-0,03
PBK 10
0,00
0,00
PGV 10,9
-0,25
-0,02
PIC 9
0,00
0,00
POW 10,05
0,70
0,07
PPC 24,6
-0,20
-0,01
QPH 20
0,00
0,00
QTP 11,672
-0,29
-0,02
RHC 0
0,00
NaN
S4A 27,5
0,00
0,00
SBA 14,3
0,70
0,05
SBH 30,4
14,72
0,48
SEB 30,9
0,00
0,00
SHP 25,4
0,00
0,00
SJD 17,4
0,58
0,03
SVH 6
0,00
0,00
TBC 23,2
0,87
0,04
TDB 37
5,71
0,15
THUANBINHWIND 0
0,00
NaN
TIC 0
0,00
NaN
TMP 35,5
1,28
0,04
TTE 13,85
0,00
0,00
VPD 14,4
-2,04
-0,14
VSH 17,45
0,87
0,05
Download Dữ liệu  
Biến động Giá trong thời gian 1 năm  
Thời gian Giá +/- +/-(%)
1 Tuần 13,00
1,00
7,69
1 Tháng 11,60
2,40
20,69
3 Tháng 12,00
2,00
16,67
6 Tháng 12,20
1,80
14,75
Từ đầu năm 12,20
1,80
14,75
Từ Cao nhất 18,60
-4,60
-24,73
Từ Thấp nhất 10,20
3,80
37,25