Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình HNX : NBP

Doanh Nghiệp A-Z

 

Tổng hợp Giá và Giao dịch
Trong 1 tuần
 
Trong 3 tháng
 
Trong 1 năm qua
 
7 ngày qua: Bảng biến động Giá
NgàyGiá mởGiá đóng+/-+/-(%)Cao nhấtThấp nhấtKhối lượng
29/05/202010,810,8
-1,20
-10,00
10,810,85.000
28/05/2020012
0,00
0,00
000.000
27/05/202011,912
0,10
0,84
1211,90.500
26/05/202011,911,9
0,40
3,48
11,911,90.300
25/05/20201211,5
-0,50
-4,17
1211,51.500
22/05/20201212
0,00
0,00
12120.100
Biến động Thị trường và Ngành liên quan  
Giá+/-+/-(%)
AVC 25
0,00
0,00
BHEC 0
0,00
NaN
BJC 0
0,00
NaN
BSA 13,688
-2,02
-0,15
BTP 15,1
-2,58
-0,17
CHP 19,2
0,00
0,00
DNC 55,8
0,00
0,00
DNH 23,5
2,17
0,09
DRL 51
0,00
0,00
DTV 28
0,00
0,00
EAD 16,4
0,00
0,00
EBA 9
0,00
0,00
EVNCPC 0
0,00
NaN
EVNG 0
0,00
NaN
EVNHN 0
0,00
NaN
EVNNPT 0
0,00
NaN
GEG 21,45
-1,61
-0,07
GEN1 0
0,00
NaN
GHC 31,5
0,00
0,00
GSC 0
0,00
NaN
HJS 23
0,00
0,00
HNA 11
-1,79
-0,16
HND 18,227
-2,55
-0,14
HTE 5,4
-1,82
-0,34
ISH 14,8
0,00
0,00
KHP 8,3
-0,60
-0,07
NBP 12
0,00
0,00
NCP 9,956
1,14
0,11
ND2 24,5
0,00
0,00
NLC 0
0,00
NaN
NT2 21,15
-1,40
-0,07
PBK 10,6
0,00
0,00
PGV 12
1,14
0,09
PIC 9
0,00
0,00
POW 10,4
0,97
0,09
PPC 24,35
0,21
0,01
QPH 19
0,00
0,00
QTP 11,585
-0,24
-0,02
RHC 0
0,00
NaN
S4A 26,6
-1,48
-0,06
SBA 14,3
0,00
0,00
SBH 26,5
0,00
0,00
SEB 30,4
6,67
0,22
SHP 25
-0,79
-0,03
SJD 17,5
0,57
0,03
SVH 6
0,00
0,00
TBC 24
0,42
0,02
TDB 35,7
0,00
0,00
THUANBINHWIND 0
0,00
NaN
TIC 0
0,00
NaN
TMP 35
-1,41
-0,04
TTE 13,9
0,00
0,00
VPD 14,4
-3,36
-0,23
VSH 17,65
0,57
0,03
Download Dữ liệu  
Biến động Giá trong thời gian 1 năm  
Thời gian Giá +/- +/-(%)
1 Tuần 12,00
0,00
0,00
1 Tháng 12,50
-0,50
-4,00
3 Tháng 13,00
-1,00
-7,69
6 Tháng 12,30
-0,30
-2,44
Từ đầu năm 12,20
-0,20
-1,64
Từ Cao nhất 18,60
-6,60
-35,48
Từ Thấp nhất 10,20
1,80
17,65