Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A HOSE : S4A

Doanh Nghiệp A-Z


S4A: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

S4A: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã CK: S4A) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20644_-ung-co-tuc-2020.pdf

HOSE