Giá hiện tại


70,00

Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
-5,20(-6,91%)
79,60 79,60
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất
0.090 70,00 70,00

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây