Giá hiện tại


65,50

Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
-2,50(-3,68%)
67,50 67,50
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất
0.240 65,50 65,50

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây