Giá hiện tại


69,80

Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
-0,10(-0,14%)
68,00 69,80
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất
10.010 69,80 68,00

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây