Giá hiện tại


33,50

Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
-0,50(-1,47%)
34,00 34,00
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất
15.860 33,50 33,05

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây