Giá hiện tại


65,00

Thay đổi Giá mở cửa Giá cao nhất
-2,00(-2,99%)
63,20 66,60
Khối lượng Giá đóng cửa Giá thấp nhất
99.290 65,00 63,20

Dữ liệu thời gian thực được cập nhật tự động sau mỗi 20 giây