Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
  Sàn:           Ngành:   

                       

Tiêu chí
       
Thấp nhất
   
Cao nhất

 

Vốn hóa(Tỷ VND):
 
 
 
Doanh thu(Tỷ VND):
 
 
 
PE:
 
 
 
PB:
 
 
 
 
Tên công ty+/- Giá 1 thángVốn hóa(tỷ VND)Sở hữu NN(%)EPS 4 QuýPEPBROA(%)ROE(%)
AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 10,47
2094,4916,4 3390,9710,422,066,14 18,17
AAM Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông -0,49
101,840,8 252,6540,570,420,97 1,03
ABC Công ty Cổ phần Truyền thông VMG 8,61
378,3049,0 17258,431,080,4330,82 47,17
ABI Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp -12,64
1064,735,4 3984,627,251,719,52 24,71
ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre -1,39
408,154,4 3028,1711,721,015,56 8,53
AC4 Công ty Cổ phần ACC - 244 51,40
47,640,0 3382,764,791,172,30 25,18
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 11,45
28788,3230,0 1665,7817,531,930,67 11,48
ACC Công ty Cổ phần Bê tông Becamex -3,53
246,0018,0 2947,568,351,339,11 13,58
ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang -5,21
76,272,7 6835,293,661,0915,69 30,38
ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang -0,59
192,663,4 1179,207,170,532,25 7,58
ACM Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 0,00
107,100,7 -101,23-20,750,20-0,76 -0,96
ACV Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - Công ty Cổ phần 17,01
138492,173,5 2217,5828,685,3310,51 19,94
ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông 0,67
46,2114,4 2539,515,951,107,92 17,58
ADP Công ty Cổ phần Sơn Á Đông 0,00
476,160,4 5455,925,682,3532,31 48,17
ADS Công ty Cổ phần DAMSAN -0,26
328,190,9 2929,476,641,433,84 19,47
AFC Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương -14,38
139,980,0 46,80279,911,310,27 0,47
AFX Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang 0,00
140,000,0 525,017,620,403,37 5,27
AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang -8,90
250,181,0 293,0830,370,320,34 1,04
AGM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang 0,00
166,536,3 553,9316,520,471,39 2,88
AGP Công ty Cổ phần Dược phẩm AGIMEXPHARM 4,55
170,310,0 5047,774,561,008,89 22,78