Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn:   Ngày GD    

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/- (%) Mở cửa Cao nhất Thấp nhât Đóng cửa Giá TB Tổng KLGD Tổng GTGD
AAA 30/03/2020
-0,2(-1,4%)
10,4 10,5 10,1 10,2 10,0 2.079.270 21.473
AAM 30/03/2020
0,6(5,2%)
11,3 11,3 11,2 11,2 8,0 130 01
ABS 30/03/2020
1,4(7,0%)
20,7 20,7 20,7 20,7 21,0 91.940 1.899
ABT 30/03/2020
-32,0(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ACC 30/03/2020
-19,3(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ACL 30/03/2020
0,1(0,6%)
17,7 17,7 17,0 17,6 17,0 15.470 266
ADS 30/03/2020
-0,6(-5,5%)
10,3 10,4 10,3 10,4 10,0 2.110 22
AGD 30/03/2020
-2,6(-6,8%)
35,8 35,8 35,8 35,8 36,3 800 29
AGG 30/03/2020
-0,4(-1,3%)
27,1 27,1 25,9 26,9 27,0 136.000 3.639
AGM 30/03/2020
0,0(0,0%)
9,9 10,0 9,7 10,0 10,0 2.420 24
AGR 30/03/2020
0,0(-0,4%)
2,5 2,6 2,4 2,5 2,0 96.840 237
ALP 30/03/2020
0,0(0,0%)
3,4 3,6 3,4 3,4 3,5 4.820 17
AMD 30/03/2020
-0,2(-6,8%)
3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 276.940 875
ANV 30/03/2020
-0,4(-2,4%)
14,8 14,9 14,5 14,5 15,0 76.330 1.115
APC 30/03/2020
0,0(0,0%)
13,7 13,8 13,3 13,8 14,0 9.800 134
APG 30/03/2020
-0,1(-1,2%)
8,7 8,7 8,3 8,5 9,0 624.800 5.373
ASIAGF 30/03/2020
-10,8(-100,0%)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00
ASM 30/03/2020
-0,3(-6,9%)
4,3 4,3 3,9 3,9 4,0 1.683.510 6.904
ASP 30/03/2020
0,1(2,0%)
5,3 5,3 5,1 5,1 5,0 1.050 05
AST 30/03/2020
0,3(0,6%)
45,0 45,0 42,8 43,0 43,0 12.330 531