Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

 

Sàn     Ngày    

Đơn vị cho các số liệu giá trị: 1000 VND
Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
Ngày GDMã CKKL MuaKL BánGiá trị muaGiá trị Bán
26/03/2020AAM00000000
26/03/2020ABS2.0000038.60000
26/03/2020ABT00000000
26/03/2020ACC2010389195
26/03/2020ACL00000000
26/03/2020ADS00000000
26/03/2020AGG00000000
26/03/2020AGM00000000
26/03/2020AGR1.000002.62000
26/03/2020AMD00000000
26/03/2020ANV5.7200085.10900
26/03/2020APC100013800
26/03/2020APG85.59000726.77100
26/03/2020ASM32.95000148.71000
26/03/2020ASP00000000
26/03/2020AST41.0307.4301.760.126329.128
26/03/2020ATG5400032900
26/03/2020BBC303.6201.280165.192
26/03/2020BCE00000000
26/03/2020BCG12.4600060.11100