Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 16/10/2019
0,3(2,0%)
15,2 15,2 15,4 0,0 00 45.469
AAA 15/10/2019
-0,2(-1,0%)
15,2 15,0 15,1 0,0 00 28.086
AAA 14/10/2019
0,3(1,7%)
15,1 15,1 15,2 0,0 00 31.560
AAA 11/10/2019
0,1(0,3%)
14,9 14,9 15,0 0,0 00 20.388
AAA 10/10/2019
0,1(0,7%)
14,9 14,8 14,9 0,0 00 18.961
AAA 09/10/2019
0,0(0,0%)
14,9 14,8 14,8 0,0 00 19.140
AAA 08/10/2019
-0,2(-1,0%)
15,0 14,8 14,8 0,0 00 23.131
AAA 07/10/2019
-0,3(-1,6%)
15,2 15,0 15,0 0,0 00 20.847
AAA 04/10/2019
0,1(0,7%)
15,1 15,1 15,2 0,0 00 21.584
AAA 03/10/2019
-0,1(-0,3%)
15,1 15,0 15,1 0,0 00 28.691
AAA 02/10/2019
-0,1(-0,7%)
15,3 15,0 15,2 0,0 00 33.872
AAA 01/10/2019
-0,1(-0,7%)
15,4 15,1 15,3 0,0 00 24.131
AAA 30/09/2019
0,2(1,3%)
15,2 15,2 15,4 0,0 00 36.598
AAA 27/09/2019
-0,5(-3,2%)
15,6 15,0 15,2 0,0 00 54.619
AAA 26/09/2019
-0,1(-0,3%)
15,8 15,6 15,7 0,0 00 27.280
AAA 25/09/2019
-0,1(-0,6%)
15,9 15,7 15,7 0,0 00 27.140
AAA 24/09/2019
-0,1(-0,6%)
15,9 15,8 15,8 0,0 00 15.005
AAA 23/09/2019
-0,1(-0,6%)
16,0 15,9 15,9 0,0 00 19.090
AAA 20/09/2019
0,0(0,0%)
16,0 16,0 16,0 0,0 00 25.928
AAA 19/09/2019
0,1(0,3%)
16,0 15,9 16,0 0,0 00 16.896