Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 26/04/2018
-0,9(-4,4%)
20,7 19,7 19,8 0,0 00 10.374
AAA 24/04/2018
-0,4(-1,9%)
21,0 20,0 20,7 0,0 00 32.221
AAA 23/04/2018
0,3(1,2%)
21,0 21,0 21,1 0,0 00 24.124
AAA 20/04/2018
-0,1(-0,5%)
20,9 20,4 20,8 0,0 00 9.975
AAA 19/04/2018
-0,4(-1,9%)
21,3 20,7 20,9 0,0 00 14.940
AAA 18/04/2018
-0,6(-2,5%)
21,7 21,3 21,3 0,0 00 9.705
AAA 17/04/2018
-0,1(-0,2%)
22,2 21,2 21,9 0,0 00 11.021
AAA 16/04/2018
1,3(6,3%)
20,5 20,5 21,9 0,0 00 28.219
AAA 13/04/2018
-0,2(-1,0%)
21,0 20,6 20,6 0,0 00 11.216
AAA 12/04/2018
-0,4(-1,7%)
21,2 20,5 20,8 0,0 00 8.704
AAA 11/04/2018
-0,9(-3,9%)
22,3 21,2 21,2 0,0 00 16.978
AAA 10/04/2018
0,7(3,3%)
21,5 21,5 22,0 0,0 00 29.002
AAA 09/04/2018
1,4(6,8%)
20,8 20,8 21,3 0,0 00 34.132
AAA 06/04/2018
-0,1(-0,2%)
25,5 25,5 25,9 0,0 00 44.254
AAA 05/04/2018
-0,6(-2,1%)
26,5 25,0 26,0 0,0 00 23.814
AAA 04/04/2018
1,4(5,6%)
25,5 25,5 26,5 0,0 00 26.966
AAA 03/04/2018
1,6(6,8%)
23,2 22,7 25,1 0,0 00 31.059
AAA 02/04/2018
-1,3(-5,2%)
24,8 23,3 23,5 0,0 00 34.890
AAA 30/03/2018
-0,8(-3,1%)
25,5 24,7 24,8 0,0 00 25.716
AAA 29/03/2018
-0,5(-1,7%)
26,0 25,4 25,6 0,0 00 37.240