Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 18/01/2018
-0,1(-0,3%)
32,9 31,9 32,8 0,0 00 24.353
AAA 17/01/2018
0,1(0,2%)
34,0 32,9 32,9 0,0 00 72.657
AAA 16/01/2018
-0,6(-1,7%)
35,0 34,4 34,4 0,0 00 42.892
AAA 15/01/2018
0,5(1,3%)
35,0 34,7 35,0 0,0 00 43.452
AAA 12/01/2018
0,1(0,3%)
34,5 34,0 34,5 0,0 00 44.439
AAA 11/01/2018
0,4(1,2%)
33,9 33,6 34,4 0,0 00 57.051
AAA 10/01/2018
0,1(0,1%)
34,0 33,5 34,0 0,0 00 40.218
AAA 09/01/2018
0,4(1,2%)
33,6 33,6 34,0 0,0 00 55.552
AAA 08/01/2018
1,0(2,9%)
32,6 32,3 33,6 0,0 00 72.390
AAA 05/01/2018
-0,2(-0,6%)
32,8 32,4 32,6 0,0 00 37.356
AAA 04/01/2018
-0,2(-0,5%)
33,0 32,6 32,8 0,0 00 50.263
AAA 03/01/2018
0,1(0,3%)
33,0 32,5 33,0 0,0 00 47.328
AAA 02/01/2018
-0,3(-0,8%)
33,1 32,3 32,9 0,0 00 51.069
AAA 29/12/2017
0,4(1,1%)
32,8 32,8 33,1 0,0 00 51.671
AAA 28/12/2017
0,0(0,0%)
32,8 32,5 32,8 0,0 00 38.144
AAA 27/12/2017
-0,1(-0,2%)
33,0 32,5 32,8 0,0 00 41.047
AAA 26/12/2017
0,0(0,0%)
32,9 32,6 32,8 0,0 00 37.518
AAA 25/12/2017
-0,3(-0,9%)
33,2 32,5 32,8 0,0 00 35.180
AAA 22/12/2017
0,4(1,2%)
32,7 32,5 33,1 0,0 00 57.380
AAA 21/12/2017
0,2(0,6%)
32,8 32,6 32,7 0,0 00 40.543