Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 17/08/2018
-0,3(-1,5%)
16,7 16,5 16,5 0,0 00 18.686
AAA 16/08/2018
0,0(0,0%)
16,7 16,5 16,7 0,0 00 21.698
AAA 15/08/2018
0,1(0,3%)
16,7 16,5 16,7 0,0 00 16.711
AAA 14/08/2018
-0,2(-1,2%)
17,0 16,6 16,7 0,0 00 14.714
AAA 13/08/2018
0,5(2,7%)
16,6 16,5 16,9 0,0 00 15.015
AAA 10/08/2018
-0,4(-2,1%)
16,9 16,4 16,4 0,0 00 15.984
AAA 09/08/2018
0,0(0,0%)
16,7 16,7 16,8 0,0 00 13.546
AAA 08/08/2018
-0,1(-0,3%)
16,8 16,7 16,8 0,0 00 19.733
AAA 07/08/2018
-0,2(-0,9%)
17,0 16,7 16,8 0,0 00 9.401
AAA 06/08/2018
-0,2(-0,9%)
17,2 16,9 17,0 0,0 00 31.130
AAA 03/08/2018
-0,1(-0,6%)
17,3 17,1 17,1 0,0 00 28.391
AAA 02/08/2018
-0,1(-0,6%)
17,4 17,0 17,2 0,0 00 37.434
AAA 01/08/2018
0,2(0,9%)
17,1 17,1 17,3 0,0 00 42.518
AAA 31/07/2018
-0,3(-1,7%)
17,4 17,2 17,2 0,0 00 34.412
AAA 30/07/2018
0,1(0,3%)
17,5 17,3 17,5 0,0 00 34.956
AAA 27/07/2018
0,4(2,4%)
17,0 17,0 17,4 0,0 00 45.834
AAA 26/07/2018
-0,4(-2,0%)
17,3 16,9 17,0 0,0 00 38.718
AAA 25/07/2018
-0,5(-2,5%)
18,0 17,4 17,4 0,0 00 41.969
AAA 24/07/2018
0,1(0,6%)
17,8 17,5 17,8 0,0 00 32.245
AAA 23/07/2018
-0,1(-0,6%)
17,6 17,6 17,7 0,0 00 28.874