Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 16/07/2019
0,0(0,0%)
18,9 18,9 18,9 0,0 00 54.904
AAA 15/07/2019
0,1(0,3%)
18,8 18,8 18,9 0,0 00 41.227
AAA 12/07/2019
0,1(0,5%)
18,9 18,8 18,8 0,0 00 64.457
AAA 11/07/2019
-0,2(-1,1%)
19,0 18,6 18,7 0,0 00 88.949
AAA 10/07/2019
-0,4(-1,8%)
19,3 18,9 18,9 0,0 00 116.432
AAA 09/07/2019
0,1(0,5%)
19,2 19,1 19,3 0,0 00 88.972
AAA 08/07/2019
0,1(0,5%)
19,1 19,0 19,2 0,0 00 84.018
AAA 05/07/2019
0,4(2,1%)
18,7 18,6 19,1 0,0 00 108.885
AAA 04/07/2019
0,0(0,0%)
18,7 18,6 18,7 0,0 00 42.144
AAA 03/07/2019
0,1(0,3%)
18,6 18,5 18,7 0,0 00 54.410
AAA 02/07/2019
-0,2(-0,8%)
18,8 18,6 18,6 0,0 00 37.159
AAA 01/07/2019
0,4(2,2%)
18,6 18,5 18,8 0,0 00 74.356
AAA 28/06/2019
0,4(1,9%)
18,0 17,9 18,4 0,0 00 52.960
AAA 27/06/2019
-0,4(-1,9%)
18,4 18,0 18,0 0,0 00 50.058
AAA 26/06/2019
0,0(0,0%)
18,4 18,3 18,4 0,0 00 33.860
AAA 25/06/2019
-0,1(-0,3%)
18,4 18,3 18,4 0,0 00 35.804
AAA 24/06/2019
0,0(0,0%)
18,4 18,4 18,4 0,0 00 45.636
AAA 21/06/2019
-0,2(-0,8%)
18,6 18,3 18,4 0,0 00 54.944
AAA 20/06/2019
0,2(1,1%)
18,5 18,4 18,6 0,0 00 52.748
AAA 19/06/2019
-0,3(-1,3%)
18,8 18,3 18,4 0,0 00 61.085