Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 22/09/2017
0,4(1,0%)
35,2 35,0 35,4 0,0 00 47.932
AAA 21/09/2017
0,3(0,9%)
35,0 34,6 35,0 0,0 00 46.015
AAA 20/09/2017
0,1(0,3%)
34,7 34,4 34,7 0,0 00 52.355
AAA 19/09/2017
-0,2(-0,6%)
34,7 34,6 34,6 0,0 00 55.455
AAA 18/09/2017
-0,5(-1,4%)
35,7 34,8 34,8 0,0 00 112.086
AAA 15/09/2017
0,8(2,2%)
34,3 34,3 35,3 0,0 00 93.099
AAA 14/09/2017
-0,6(-1,6%)
35,1 34,6 34,6 0,0 00 68.396
AAA 13/09/2017
0,3(0,9%)
35,0 34,5 35,1 0,0 00 89.955
AAA 12/09/2017
2,2(6,6%)
32,6 32,6 34,8 0,0 00 126.377
AAA 11/09/2017
0,1(0,2%)
32,6 32,4 32,7 0,0 00 32.098
AAA 08/09/2017
-0,5(-1,4%)
33,1 32,6 32,6 0,0 00 39.328
AAA 07/09/2017
0,6(1,8%)
32,6 32,5 33,1 0,0 00 80.638
AAA 06/09/2017
0,4(1,2%)
31,9 31,8 32,5 0,0 00 35.368
AAA 05/09/2017
-0,4(-1,2%)
32,5 32,0 32,1 0,0 00 22.109
AAA 01/09/2017
0,1(0,2%)
32,7 32,4 32,5 0,0 00 22.017
AAA 31/08/2017
0,3(0,9%)
32,0 32,0 32,4 0,0 00 28.053
AAA 30/08/2017
-0,1(-0,3%)
32,0 31,8 32,1 0,0 00 29.118
AAA 29/08/2017
0,3(0,9%)
32,0 31,8 32,2 0,0 00 32.842
AAA 28/08/2017
-0,1(-0,2%)
32,0 31,5 31,9 0,0 00 42.180