Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 10/12/2019
-0,3(-1,8%)
14,2 13,9 13,9 0,0 00 22.934
AAA 09/12/2019
-0,1(-0,4%)
14,2 14,2 14,2 0,0 00 15.800
AAA 06/12/2019
0,2(1,4%)
14,0 14,0 14,2 0,0 00 36.240
AAA 05/12/2019
0,1(0,7%)
13,9 13,9 14,0 0,0 00 17.008
AAA 04/12/2019
0,1(0,4%)
13,9 13,8 13,9 0,0 00 17.815
AAA 03/12/2019
0,0(0,0%)
13,9 13,7 13,9 0,0 00 28.807
AAA 02/12/2019
-0,3(-1,8%)
14,2 13,8 13,9 0,0 00 19.942
AAA 29/11/2019
0,0(0,0%)
14,2 14,1 14,1 0,0 00 18.715
AAA 28/11/2019
-0,1(-0,7%)
14,2 14,1 14,1 0,0 00 19.546
AAA 27/11/2019
0,0(0,0%)
14,3 14,2 14,2 0,0 00 21.680
AAA 26/11/2019
0,1(0,7%)
14,2 14,2 14,2 0,0 00 28.874
AAA 25/11/2019
-0,3(-1,7%)
14,4 14,1 14,1 0,0 00 29.384
AAA 22/11/2019
-0,5(-3,0%)
14,8 14,3 14,4 0,0 00 40.785
AAA 21/11/2019
-0,1(-0,7%)
14,9 14,8 14,8 0,0 00 31.231
AAA 20/11/2019
-0,1(-0,7%)
15,0 14,8 14,9 0,0 00 25.983
AAA 19/11/2019
0,1(0,7%)
15,0 14,9 15,0 0,0 00 39.666
AAA 18/11/2019
-0,2(-1,0%)
15,1 14,9 14,9 0,0 00 30.268
AAA 15/11/2019
-0,2(-1,3%)
15,3 15,1 15,1 0,0 00 40.382
AAA 14/11/2019
-0,3(-1,6%)
15,6 15,2 15,3 0,0 00 49.710
AAA 13/11/2019
-0,2(-1,0%)
15,7 15,5 15,5 0,0 00 43.540