Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích

  

Sàn   Mã CK    Từ Ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho giá cổ phiếu: 1000VND. Đơn vị cho giá trị giao dịch: 1Triệu VND
Mã CK Ngày GD +/-(%) Mở Cửa Thấp Nhất Đóng cửa Giá TB Lệnh bán Tổng GT
AAA 27/02/2020
0,1(0,8%)
12,6 12,6 12,7 0,0 00 15.874
AAA 26/02/2020
0,0(0,0%)
12,3 12,3 12,6 0,0 00 18.220
AAA 25/02/2020
0,2(1,6%)
12,1 12,1 12,6 0,0 00 42.895
AAA 24/02/2020
-0,9(-6,8%)
13,1 12,4 12,4 0,0 00 39.167
AAA 21/02/2020
0,2(1,1%)
13,3 13,2 13,3 0,0 00 46.575
AAA 20/02/2020
0,9(6,9%)
12,4 12,4 13,2 0,0 00 64.509
AAA 19/02/2020
0,1(0,8%)
12,2 12,2 12,3 0,0 00 11.870
AAA 18/02/2020
-0,2(-1,2%)
12,4 12,2 12,2 0,0 00 14.026
AAA 17/02/2020
0,1(0,4%)
12,3 12,3 12,4 0,0 00 17.372
AAA 14/02/2020
0,0(0,0%)
12,3 12,2 12,3 0,0 00 19.846
AAA 13/02/2020
-0,1(-0,4%)
12,4 12,3 12,3 0,0 00 15.948
AAA 12/02/2020
0,1(0,8%)
12,3 12,1 12,4 0,0 00 29.770
AAA 11/02/2020
0,2(1,2%)
12,2 12,0 12,3 0,0 00 21.174
AAA 10/02/2020
-0,2(-1,2%)
12,1 11,9 12,1 0,0 00 18.922
AAA 07/02/2020
0,3(2,5%)
12,2 12,0 12,3 0,0 00 33.878
AAA 06/02/2020
0,8(6,7%)
11,2 11,2 12,0 0,0 00 39.400
AAA 05/02/2020
0,2(1,8%)
11,1 11,1 11,2 0,0 00 15.760
AAA 04/02/2020
0,3(2,8%)
10,8 10,8 11,0 0,0 00 27.982
AAA 03/02/2020
-0,8(-7,0%)
11,0 10,7 10,7 0,0 00 41.873
AAA 31/01/2020
-0,6(-5,0%)
12,0 11,5 11,5 0,0 00 29.573