Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 16/10/2019
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 10 126.323,80
-0,47%
0,40%
-3,94%
18,49 2,44 4,60% 11,03% 0,02 6,89% 0,38
Nguyên vật liệu 183 230.588,90
-0,08%
-0,64%
-0,91%
13,01 1,65 5,24% 1,29% -0,01 10,76% 0,35
Công nghiệp 664 566.165,90
-0,15%
0,12%
0,23%
14,60 3,02 11,01% 17,65% -1,10 8,30% 0,46
Hàng Tiêu dùng 254 754.344,50
0,46%
1,28%
1,82%
20,42 5,74 17,11% 24,84% 0,08 18,60% 0,40
Dược phẩm và Y tế 55 42.523,62
0,44%
0,45%
0,85%
13,10 2,48 12,05% 17,03% 0,13 18,69% 0,28
Dịch vụ Tiêu dùng 129 256.038,80
-0,17%
0,94%
1,59%
17,98 4,72 10,23% 24,91% 0,30 12,12% 0,33
Viễn thông 8 111.214,40
0,01%
-1,96%
3,59%
66,26 3,53 1,64% 4,09% 0,03 0,41% 0,18
Tiện ích Cộng đồng 135 360.330,20
0,30%
1,17%
0,13%
14,87 3,06 13,95% 19,78% 0,17 10,81% 0,43
Tài chính 175 1.130.829,00
-0,15%
-0,28%
-2,23%
21,64 4,02 5,68% 14,54% 0,21 17,60% 0,35
Công nghệ Thông tin 31 48.427,26
0,17%
1,78%
-0,39%
13,70 2,66 8,76% 17,09% 0,12 29,88% 0,23
Ngân hàng 18 916.958,30
0,41%
1,76%
5,90%
12,41 2,49 1,41% 18,55% 0,31 19,47% 0,00
Tổng:11 ngành