Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 10/12/2019
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 11 118.726,30
-0,81%
0,09%
-7,52%
19,31 1,99 4,52% 10,68% 0,02 6,76% 0,41
Nguyên vật liệu 183 229.742,90
-0,12%
1,05%
0,11%
13,35 1,61 5,16% -12,52% -0,01 10,75% 0,32
Công nghiệp 664 542.788,30
-0,39%
0,81%
-2,67%
14,14 2,79 10,67% 17,18% -0,93 8,29% 0,32
Hàng Tiêu dùng 259 711.718,60
-1,43%
-0,54%
-6,83%
18,58 5,20 16,80% 24,47% 0,08 18,19% 0,32
Dược phẩm và Y tế 56 44.576,21
-0,21%
1,62%
2,80%
13,95 2,48 11,60% 16,22% 0,12 18,16% 0,51
Dịch vụ Tiêu dùng 132 246.752,70
-0,45%
-0,60%
-3,17%
16,42 4,43 9,97% 24,61% 0,32 11,89% 0,38
Viễn thông 8 85.882,70
-1,85%
-0,23%
-20,36%
37,99 2,62 2,76% 6,80% 0,07 0,41% 0,20
Tiện ích Cộng đồng 136 353.796,30
-1,10%
1,39%
-2,92%
13,96 2,90 13,61% 19,42% 0,17 10,71% 0,47
Tài chính 177 1.141.794,00
-0,28%
0,56%
-4,27%
21,19 4,11 5,93% 14,72% 0,21 17,60% 0,35
Công nghệ Thông tin 31 46.657,24
0,26%
1,82%
-5,90%
12,52 2,49 9,01% 17,57% 0,13 29,70% 0,23
Ngân hàng 18 900.641,60
-0,44%
1,96%
-7,23%
11,13 2,29 1,45% 19,14% 0,32 20,87% 0,00
Tổng:11 ngành