Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 22/09/2017
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 9 88.998,28
0,40%
-4,47%
-2,68%
17,36 2,91 6,91% 16,37% 0,03 13,57% 0,44
Nguyên vật liệu 170 189.264,90
-0,19%
0,20%
7,30%
10,58 2,04 10,15% 15,19% -0,02 12,98% 0,31
Công nghiệp 600 490.834,50
1,95%
3,68%
11,51%
17,44 4,18 9,20% 19,94% 0,21 10,26% 0,31
Hàng Tiêu dùng 200 672.456,80
0,33%
-0,64%
4,71%
20,48 7,07 20,35% 29,29% 0,15 16,54% 0,53
Dược phẩm và Y tế 49 44.165,88
-0,47%
-1,06%
-2,33%
14,59 3,39 14,25% 21,57% 0,14 19,53% 0,45
Dịch vụ Tiêu dùng 115 159.649,00
2,39%
3,33%
11,53%
21,11 4,99 10,67% 36,29% 0,37 11,59% 0,43
Viễn thông 6 11.640,24
3,23%
2,06%
-1,37%
8,68 3,14 11,82% 28,70% 0,14 5,00% 0,24
Tiện ích Cộng đồng 100 202.741,50
0,48%
0,20%
10,21%
13,23 2,68 11,69% 17,88% 0,17 6,06% 1,18
Tài chính 140 385.132,00
0,20%
0,23%
7,41%
23,88 2,90 3,17% 8,83% 0,17 15,74% 0,69
Công nghệ Thông tin 30 33.382,72
0,07%
2,22%
4,19%
12,49 2,30 6,74% 16,02% 0,06 29,57% 0,34
Ngân hàng 13 463.897,60
-0,47%
0,67%
4,28%
13,40 1,80 0,98% 14,46% 0,23 18,51% 0,00
Tổng:11 ngành