Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 18/01/2018
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 8 125.603,80
1,02%
-1,53%
31,18%
24,93 4,82 6,20% 14,86% 0,03 13,66% 0,42
Nguyên vật liệu 175 231.936,60
1,68%
2,22%
16,81%
11,95 2,35 10,74% 18,97% 0,04 13,06% 0,31
Công nghiệp 623 622.657,70
-0,99%
-2,89%
7,40%
20,99 6,27 9,15% 19,02% 0,22 9,64% 0,32
Hàng Tiêu dùng 218 823.364,40
1,09%
-0,49%
1,25%
24,88 8,36 20,00% 28,21% 0,15 16,76% 0,42
Dược phẩm và Y tế 52 52.058,48
-1,40%
-2,58%
-2,19%
15,37 3,45 14,06% 21,10% 0,14 19,08% 0,46
Dịch vụ Tiêu dùng 121 225.232,50
0,40%
3,19%
15,02%
24,82 6,14 9,86% 29,78% 0,26 12,25% 0,43
Viễn thông 6 11.611,97
-3,17%
-1,18%
0,77%
8,86 3,11 11,59% 27,37% 0,14 5,05% 0,19
Tiện ích Cộng đồng 113 280.043,80
0,02%
-2,18%
6,71%
16,41 3,80 12,90% 19,49% 0,16 5,41% 0,94
Tài chính 153 646.657,80
1,44%
3,77%
15,55%
30,02 4,80 3,80% 9,65% 0,19 17,63% 0,75
Công nghệ Thông tin 30 38.691,72
0,07%
-3,39%
1,93%
13,78 2,60 6,92% 16,26% 0,06 28,73% 0,35
Ngân hàng 15 706.426,80
2,45%
-0,23%
16,97%
17,52 2,57 0,99% 14,72% 0,24 18,19% 0,00
Tổng:11 ngành