Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 17/08/2018
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 10 156.945,50
-0,10%
-3,71%
17,53%
12,52 2,57 7,18% 16,01% 0,05 59,23% 0,51
Nguyên vật liệu 178 238.936,70
0,14%
1,12%
6,91%
9,43 1,60 9,18% 15,46% 0,13 35,63% 0,33
Công nghiệp 634 533.341,50
0,46%
1,10%
6,20%
14,22 3,65 10,54% 18,45% 1,54 9,47% 0,34
Hàng Tiêu dùng 239 726.859,60
0,17%
0,90%
3,07%
18,97 6,27 18,17% 28,01% 0,15 17,37% 0,42
Dược phẩm và Y tế 55 46.513,99
-1,26%
-1,40%
2,88%
15,02 2,82 11,71% 17,19% 0,12 18,41% 0,20
Dịch vụ Tiêu dùng 126 233.349,30
0,95%
1,51%
12,46%
17,86 4,92 11,34% 31,80% 0,18 13,76% 4,92
Viễn thông 6 12.027,02
0,16%
0,79%
-3,86%
11,69 3,15 10,73% 25,63% 0,13 43,98% 0,14
Tiện ích Cộng đồng 124 332.358,30
1,16%
-2,48%
15,35%
13,98 3,01 12,58% 19,79% 0,16 39,56% 0,51
Tài chính 164 1.037.443,00
0,55%
-0,06%
3,71%
36,31 3,86 3,26% 10,35% 0,12 16,92% 0,44
Công nghệ Thông tin 30 32.948,04
0,97%
2,57%
5,42%
8,91 2,01 10,25% 20,30% 0,10 28,21% 0,35
Ngân hàng 18 811.222,90
0,73%
0,20%
7,14%
12,81 2,09 1,37% 18,21% 0,29 18,82% 0,00
Tổng:11 ngành