Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 16/07/2019
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 10 144.471,30
-0,26%
0,94%
1,05%
15,47 2,47 5,55% 12,97% 0,03 6,75% 0,36
Nguyên vật liệu 184 235.689,00
1,37%
0,98%
-0,11%
12,76 2,57 5,80% 4,56% 0,00 11,30% 0,32
Công nghiệp 659 596.948,60
0,62%
2,80%
3,31%
15,26 3,22 11,71% 18,73% -0,65 8,66% 0,32
Hàng Tiêu dùng 253 778.709,10
0,66%
-0,26%
1,25%
19,66 6,18 17,19% 25,60% 0,10 18,96% 0,37
Dược phẩm và Y tế 56 43.468,98
-0,62%
-1,53%
-0,91%
13,38 2,63 12,03% 16,98% 0,13 19,20% 0,38
Dịch vụ Tiêu dùng 128 245.171,40
-0,46%
1,28%
5,99%
17,69 4,42 9,97% 25,05% 0,26 14,85% 0,67
Viễn thông 8 100.882,30
1,14%
6,47%
6,60%
158,63 3,18 0,20% 0,58% -0,02 0,41% 0,17
Tiện ích Cộng đồng 136 372.130,20
0,09%
1,88%
3,39%
15,49 3,23 13,98% 20,12% 0,18 11,14% 0,49
Tài chính 175 1.137.482,00
1,43%
0,89%
3,89%
23,88 4,87 5,01% 13,12% 0,24 18,38% 0,29
Công nghệ Thông tin 31 40.765,15
0,28%
1,82%
8,23%
11,93 2,05 8,69% 16,73% 0,12 28,31% 0,29
Ngân hàng 17 827.238,60
1,85%
4,44%
6,54%
11,85 2,33 1,36% 18,26% 0,31 19,54% 0,00
Tổng:11 ngành