Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Tổng hợp ngành Số liệu được cập nhật đến ngày : 26/04/2018
Tên Số Cty Vốn hóa
Tỷ VND
+/-(%)Hôm nay +/-(%) 7Ngày +/-(%) 30Ngày P/E P/B ROA(%) ROE(%) LN/DT Sở Hữu NN(%) NPT
Dầu khí 10 162.789,80
-5,38%
-9,81%
-24,95%
18,81 2,46 5,75% 12,44% 0,04 24,60% 0,62
Nguyên vật liệu 174 216.628,30
-2,53%
-4,06%
-7,07%
10,55 2,16 10,66% 18,99% 0,11 13,08% 0,29
Công nghiệp 627 526.086,60
-1,09%
-3,34%
-5,96%
16,73 4,18 8,97% 16,69% 2,18 9,17% 0,44
Hàng Tiêu dùng 227 766.701,40
-1,00%
-1,52%
-9,50%
22,38 7,75 19,30% 29,59% 0,14 16,86% 0,33
Dược phẩm và Y tế 54 48.121,81
-1,90%
-3,12%
-9,02%
15,44 3,09 12,77% 18,74% 0,13 19,09% 0,36
Dịch vụ Tiêu dùng 124 222.515,50
-3,11%
-4,85%
-9,32%
18,30 5,76 13,10% 40,30% 0,25 12,42% 0,52
Viễn thông 6 12.645,49
0,74%
-10,78%
2,39%
10,15 2,55 11,01% 27,66% 0,13 5,01% 0,15
Tiện ích Cộng đồng 119 323.026,20
-4,85%
-5,24%
-5,04%
17,39 4,13 13,63% 20,52% 0,16 9,03% 0,98
Tài chính 155 758.882,90
-2,55%
-0,86%
2,84%
28,29 6,22 4,04% 11,49% 0,14 18,53% 0,52
Công nghệ Thông tin 29 36.210,08
-2,40%
-8,24%
-6,41%
10,26 2,28 9,44% 20,98% 0,08 27,22% 0,34
Ngân hàng 16 774.812,60
-5,00%
-8,32%
-16,16%
16,10 2,53 1,07% 15,99% 0,25 18,19% 0,00
Tổng:11 ngành