Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định HNX : BDW

Doanh Nghiệp A-Z

 

Lịch sử Hình thành
 • Ngày 23/12/1976: Tiền thân là Nhà máy nước Quy Nhơn được thành lập theo Quyết định số 1099/QĐ-TC của UBND tỉnh Nghĩa Bình (nay là UBND tỉnh Bình Định);
 • Ngày 28/12/1992: Đổi tên thành Công ty Cấp nước Bình Định theo Quyết định số 2611/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Định;
 • Ngày 23/09/1996: Đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước Bình Định theo Quyết định số 2312/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Định;
 • Ngày 01/07/2010: Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định theo Quyết định số 270/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định;
 • Ngày 28/10/2014: UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3570/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định thành Công ty Cổ phần;
 • Ngày 31/12/2014: Đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với 3,8 triệu cổ phiếu;
 • Ngày 01/04/2015: Chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 124.108.000.000 đồng;
 • Ngày 14/10/2015: Giao dịch trên thị trường UPCOM;

 

Lĩnh vực Kinh doanh
 • Sản xuất và kinh doanh nước sạch;
 • Xây lắp và hút bể phốt hầm cầu;
 • Xây lắp, duy trì hệ thống cấp, thoát nước;
 • Mua bán vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước.
Vị thế Công ty
 • Tiền thân là công ty Nhà nước, thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, BDW là công ty sản xuất và cung cấp nước sạch độc quyền trên địa bàn tỉnh Bình Định. Hiện tại, địa bàn kinh doanh chủ yếu của công ty là thành phố Quy Nhơn, khu vực thị xã Bình Định, và 8 thị trấn: Tuy Phước, Đập Đá, Gò Găng, Ngô Mây, Bình Dương, Bồng Sơn, Tăng Bạt Hổ, và Tam Quan.
 • Công ty có 3 xí nghiệp trực thuộc, gồm 2 xí nghiệp cấp nước và 1 xí nghiệp thoát nước, 4 đội sản xuất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Sản lượng sản xuất bình quân của công ty đạt 48.124 m3/ ngày, tương đương khoảng 1,1% sản lượng toàn ngành (4,5 triệu m3/ ngày).
Chiến lược Phát triển và Đầu tư
 • Đầu tư, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch về các khu dân cư chưa có hệ thống cấp nước trong địa bàn tình Bình Định;
 • Đầu tư thiết bị để gia tăng sản lượng nước, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng;
 • Cải tiến công tác ghi thu tiền nước, giảm tỷ lệ tồn ghi, tồn thu xuống mức thấp nhất;
 • Tăng cường công tác quản lý đồng hồ nước, tăng cường trách nhiệm đối với công tác trực sửa chữa, đảm bảo phát hiện, sửa chữa nhanh chóng, kịp thời;
 • Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác sản xuất và quản lý chất lượng nước, đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế.
Các dự án lớn
Triển vọng Công ty
 • Công ty không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực cung cấp nước sạch trên địa bàn hoạt động. Bên cạnh đó, hoạt động chính của công ty là cung cấp nước sạch mang tính ổn định cao.
 • Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Định hướng này đặt ra mục tiêu đến nắm 2025 đáp ứng 100% nhu cầu dùng nước.
 • Nước sạch là hàng hóa không thể thiếu với tất cả mọi người, mọi ngành. Khi kinh tế ngày càng phát triển thì yêu cầu, đòi hỏi về nước sạch ngày càng cao. Hiện nay có rất nhiều dự án tài trợ nhằm phát triển hệ thống cung cấp nước sạch cho xã hội. Do vậy triển vọng phát triển ngành sản xuất và cung cấp nước sạch của công ty là rất lớn.
Rủi ro Kinh doanh chính
 • Hoạt động sản xuất công nông nghiệp phát triển nhanh chóng kéo theo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Cụ thể, hoạt động khai thác cát trên sông Hà Thanh gây nguy cơ cao về ô nhiễm nguồn nước.
 • Công ty phải đối mặt với rủi ro thất thoát nước. Hiện tại tỷ lệ thất thoát nước của hệ thống cung cấp nước của công ty là 20,9%.
 • Cơ sở hạ tầng các công trình cấp nước còn thiếu và cũ, nhiều công trình xuống cấp không được cải tạo hàng năm. Việc đầu tư mở rộng các dự án, mạng lưới cấp nước còn nhiều khó khăn do nguồn vốn đầu tư của công ty bị hạn chế.