Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A HOSE : S4A

Doanh Nghiệp A-Z

 

Tổng hợp Giá và Giao dịch
Trong 1 tuần
 
Trong 3 tháng
 
Trong 1 năm qua
 
7 ngày qua: Bảng biến động Giá
NgàyGiá mởGiá đóng+/-+/-(%)Cao nhấtThấp nhấtKhối lượng
19/10/201800
-28,20
-100,00
000.000
18/10/201828,228,2
-1,30
-4,41
28,228,23.660
17/10/20182829,5
1,30
4,61
29,5282.750
16/10/201800
-28,20
-100,00
000.000
15/10/201828,228,2
0,20
0,71
28,228,20.270
12/10/20182828
1,40
5,26
28280.660
Biến động Thị trường và Ngành liên quan  
Giá+/-+/-(%)
AVC 30
0,00
0,00
BHEC 0
0,00
NaN
BJC 0
0,00
NaN
BTP 12,1
-2,42
-0,20
CHP 22,8
0,00
0,00
DNC 31,5
0,00
0,00
DNH 18
0,56
0,03
DRL 52,2
-1,51
-0,03
DTV 17,5
-14,22
-0,81
EAD 13,3
0,00
0,00
GEG 13,96
-1,64
-0,12
GHC 32
0,00
0,00
GSC 0
0,00
NaN
HJS 22
-2,22
-0,10
HNA 8,7
0,00
0,00
HND 9,9
0,00
0,00
HTE 6,6
0,00
0,00
ISH 14,5
0,00
0,00
KHP 10,25
-0,97
-0,09
NBP 13,5
1,50
0,11
NCP 5
0,00
0,00
ND2 22
0,00
0,00
NLC 0
0,00
NaN
NT2 24,9
-1,97
-0,08
PBK 10
0,00
0,00
PGV 12,218
-0,03
0,00
PIC 14
0,72
0,05
POW 14,196
-2,80
-0,20
PPC 18,7
0,54
0,03
QPH 25,9
0,00
0,00
QTP 9,7
1,04
0,11
RHC 0
0,00
NaN
S4A 28,2
0,00
0,00
SBA 14,2
0,00
0,00
SBH 22,1
0,00
0,00
SEB 34
0,00
0,00
SHP 22,6
0,00
0,00
SJD 26,2
-0,95
-0,04
SVH 13,3
0,00
0,00
TBC 25
1,63
0,07
TDB 37
0,00
0,00
TIC 0
0,00
NaN
TMP 33,2
0,00
0,00
VSH 17,6
0,57
0,03
Download Dữ liệu  
Biến động Giá trong thời gian 1 năm  
Thời gian Giá +/- +/-(%)
1 Tuần 28,00
0,20
0,71
1 Tháng 28,00
0,20
0,71
3 Tháng 28,40
-0,20
-0,70
6 Tháng 25,40
2,80
11,02
Từ đầu năm 21,49
6,71
31,24
Từ Cao nhất 29,80
-1,60
-5,37
Từ Thấp nhất 19,32
8,88
45,96