Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A HOSE : S4A

Doanh Nghiệp A-Z

 

Tổng hợp Giá và Giao dịch
Trong 1 tuần
 
Trong 3 tháng
 
Trong 1 năm qua
 
7 ngày qua: Bảng biến động Giá
NgàyGiá mởGiá đóng+/-+/-(%)Cao nhấtThấp nhấtKhối lượng
10/12/201900
-27,60
-100,00
000.000
09/12/201927,627,6
0,00
0,00
27,627,60.310
06/12/201927,627,6
0,00
0,00
27,627,65.100
05/12/201927,627,6
0,05
0,18
27,627,60.150
04/12/201927,5527,55
0,05
0,18
27,5527,551.010
03/12/20192827,5
-0,50
-1,79
2827,51.500
Biến động Thị trường và Ngành liên quan  
Giá+/-+/-(%)
AVC 30
0,00
0,00
BHEC 0
0,00
NaN
BJC 0
0,00
NaN
BTP 12
-1,64
-0,14
CHP 20,4
-1,92
-0,09
DNC 29,7
-10,00
-0,34
DNH 25,5
0,00
0,00
DRL 52,1
-0,95
-0,02
DTV 21
0,00
0,00
EAD 17,8
0,00
0,00
EBA 0
0,00
NaN
EVNCPC 0
0,00
NaN
EVNG 0
0,00
NaN
EVNHN 0
0,00
NaN
EVNNPT 0
0,00
NaN
GEG 27,55
0,00
0,00
GEN1 0
0,00
NaN
GHC 34
0,00
0,00
GSC 0
0,00
NaN
HJS 25
0,00
0,00
HNA 11,5
-11,54
-1,00
HND 14,293
1,41
0,10
HTE 4,9
0,00
0,00
ISH 20
0,00
0,00
KHP 9,58
-0,21
-0,02
NBP 12,1
-9,70
-0,80
NCP 7,7
0,27
0,04
ND2 24
0,00
0,00
NLC 0
0,00
NaN
NT2 22,5
-0,44
-0,02
PBK 10,5
0,00
0,00
PGV 10,133
1,33
0,13
PIC 10,2
0,99
0,10
POW 12,35
-1,98
-0,16
PPC 28,95
1,05
0,04
QPH 22,2
0,00
0,00
QTP 11,256
-0,39
-0,03
RHC 0
0,00
NaN
S4A 27,6
0,00
0,00
SBA 15
0,67
0,04
SBH 27,5
0,00
0,00
SEB 35
0,00
0,00
SHP 21,5
1,42
0,07
SJD 18,3
-1,35
-0,07
SVH 6
0,00
0,00
TBC 24,9
0,00
0,00
TDB 36
0,00
0,00
TIC 0
0,00
NaN
TMP 36,8
6,67
0,18
TTE 15,7
0,00
0,00
VSH 21,5
-2,27
-0,11
Download Dữ liệu  
Biến động Giá trong thời gian 1 năm  
Thời gian Giá +/- +/-(%)
1 Tuần 27,50
0,10
0,36
1 Tháng 28,00
-0,40
-1,43
3 Tháng 28,50
-0,90
-3,16
6 Tháng 27,03
0,57
2,10
Từ đầu năm 26,02
1,58
6,08
Từ Cao nhất 31,23
-3,63
-11,62
Từ Thấp nhất 24,79
2,81
11,34