Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình HNX : NBP

Doanh Nghiệp A-Z

 

Tổng hợp Giá và Giao dịch
Trong 1 tuần
 
Trong 3 tháng
 
Trong 1 năm qua
 
7 ngày qua: Bảng biến động Giá
NgàyGiá mởGiá đóng+/-+/-(%)Cao nhấtThấp nhấtKhối lượng
23/03/201814,314,3
-1,50
-9,49
14,314,30.100
22/03/201815,815,8
0,60
3,95
15,815,80.200
21/03/20181515,2
0,20
1,33
15,2151.200
20/03/20181515
0,50
3,45
15155.400
19/03/201814,614,5
0,00
0,00
14,614,51.400
16/03/201814,514,5
0,00
0,00
14,514,53.000
Biến động Thị trường và Ngành liên quan  
Giá+/-+/-(%)
AVC 28
0,00
0,00
BJC 0
0,00
NaN
BTP 11,5
-1,71
-0,15
CHP 24,75
-0,20
-0,01
DNC 35
0,00
0,00
DRL 54,6
0,00
0,00
DTV 16,4
0,00
0,00
EAD 16,5
0,00
0,00
GEG 13,436
-3,68
-0,27
GHC 37,5
0,13
0,00
GSC 0
0,00
NaN
HJS 23
0,00
0,00
HNA 10,667
4,58
0,43
HND 11,3
0,00
0,00
HTE 7,5
0,00
0,00
ISH 13
-3,70
-0,28
KHP 9,5
-5,94
-0,63
NBP 14,3
-9,49
-0,66
NCP 4,7
0,00
0,00
ND2 20,9
0,16
0,01
NLC 0
0,00
NaN
NT2 31
0,00
0,00
PBK 10
0,00
0,00
PGV 17,447
-11,85
-0,68
PIC 15,5
0,00
0,00
POW 15,989
-2,15
-0,13
PPC 18,9
1,07
0,06
QPH 17,533
0,19
0,01
QTP 8,5
3,42
0,40
RHC 0
0,00
NaN
SBA 15,7
0,00
0,00
SEB 48,6
-9,83
-0,20
SHP 22,85
-0,22
-0,01
SJD 23
-1,71
-0,07
SVH 12,8
0,00
0,00
TBC 26,9
-0,37
-0,01
TDB 38
0,00
0,00
TIC 0
0,00
NaN
TMP 32,5
-0,91
-0,03
VSH 17,2
-1,71
-0,10
Download Dữ liệu  
Biến động Giá trong thời gian 1 năm  
Thời gian Giá +/- +/-(%)
1 Tuần 14,50
-0,20
-1,38
1 Tháng 15,90
-1,60
-10,06
3 Tháng 13,90
0,40
2,88
6 Tháng 15,20
-0,90
-5,92
Từ đầu năm 14,80
-0,50
-3,38
Từ Cao nhất 17,00
-2,70
-15,88
Từ Thấp nhất 11,80
2,50
21,19