Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình HNX : NBP

Doanh Nghiệp A-Z

 

Tổng hợp Giá và Giao dịch
Trong 1 tuần
 
Trong 3 tháng
 
Trong 1 năm qua
 
7 ngày qua: Bảng biến động Giá
NgàyGiá mởGiá đóng+/-+/-(%)Cao nhấtThấp nhấtKhối lượng
21/03/201914,114,1
0,00
0,00
14,114,10.100
20/03/201914,114,1
-0,40
-2,76
14,114,10.400
19/03/201914,114,5
0,40
2,84
14,514,10.500
18/03/201914,114,1
1,20
9,30
14,1141.900
15/03/201912,912,9
1,10
9,32
12,912,90.300
14/03/201911,811,8
1,00
9,26
11,811,80.400
Biến động Thị trường và Ngành liên quan  
Giá+/-+/-(%)
AVC 33
1,54
0,05
BHEC 0
0,00
NaN
BJC 0
0,00
NaN
BTP 13,6
1,49
0,11
CHP 22,9
0,44
0,02
DNC 24,8
0,00
0,00
DNH 25
0,00
0,00
DRL 50,1
-1,38
-0,03
DTV 21,5
4,88
0,23
EAD 11,7
39,29
3,36
GEG 20,599
0,18
0,01
GHC 31,218
-0,58
-0,02
GSC 0
0,00
NaN
HJS 24,3
0,00
0,00
HNA 12,3
2,50
0,20
HND 10,963
-0,34
-0,03
HTE 6,5
0,00
0,00
ISH 16
-14,44
-0,90
KHP 10,25
0,00
0,00
NBP 12,7
-9,93
-0,78
NCP 2,577
-7,96
-3,09
ND2 22,6
0,00
0,00
NLC 0
0,00
NaN
NT2 27,5
0,00
0,00
PBK 10
0,00
0,00
PGV 12,5
0,36
0,03
PIC 13,7
0,00
0,00
POW 15,5
1,31
0,08
PPC 24,65
2,49
0,10
QPH 21,3
0,00
0,00
QTP 9
-0,35
-0,04
RHC 0
0,00
NaN
S4A 27,8
0,00
0,00
SBA 14,6
-2,67
-0,18
SBH 25,8
0,00
0,00
SEB 30
0,00
0,00
SHP 23,2
0,00
0,00
SJD 21,55
-0,23
-0,01
SVH 10
0,00
0,00
TBC 26,95
0,56
0,02
TDB 37,5
0,00
0,00
TIC 0
0,00
NaN
TMP 36,5
0,00
0,00
TTE 10
0,00
0,00
VSH 17,4
0,58
0,03
Download Dữ liệu  
Biến động Giá trong thời gian 1 năm  
Thời gian Giá +/- +/-(%)
1 Tuần 12,90
-0,20
-1,55
1 Tháng 12,00
0,70
5,83
3 Tháng 12,72
-0,02
-0,17
6 Tháng 13,13
-0,43
-3,26
Từ đầu năm 13,30
-0,60
-4,51
Từ Cao nhất 14,50
-1,80
-12,41
Từ Thấp nhất 10,13
2,57
25,40