Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam HNX : FSO

Doanh Nghiệp A-Z

 

Tổng hợp Giá và Giao dịch
Trong 1 tuần
 
Trong 3 tháng
 
Trong 1 năm qua
 
7 ngày qua: Bảng biến động Giá
NgàyGiá mởGiá đóng+/-+/-(%)Cao nhấtThấp nhấtKhối lượng
27/03/2020011,5
0,00
0,00
000.000
26/03/2020011,5
0,00
0,00
000.000
25/03/2020011,5
0,00
0,00
000.000
24/03/2020011,5
0,00
0,00
000.000
23/03/2020011,5
0,00
0,00
000.000
20/03/2020011,5
0,00
0,00
000.000
Biến động Thị trường và Ngành liên quan  
Giá+/-+/-(%)
FSO 11,5
0,00
0,00
MAC 4,8
0,00
0,00
MDT 7,5
0,00
0,00
SCY 13
0,00
0,00
Download Dữ liệu  
Biến động Giá trong thời gian 1 năm  
Thời gian Giá +/- +/-(%)
1 Tuần 11,50
0,00
0,00
1 Tháng 11,50
0,00
0,00
3 Tháng 11,50
0,00
0,00
6 Tháng 11,50
0,00
0,00
Từ đầu năm 11,50
0,00
0,00
Từ Cao nhất 15,00
-3,50
-23,33
Từ Thấp nhất 11,50
0,00
0,00