Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A HOSE : S4A

Doanh Nghiệp A-Z

S4A: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019  13/06/2019 | 11:24
S4A: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn An  10/06/2019 | 16:49
S4A: Quyết định của Cục thuế Tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế  29/05/2019 | 13:52
S4A: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Vũ Dạ Uyên  27/05/2019 | 14:01
S4A: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Sinh  04/05/2017 | 09:00
S4A: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Sinh  04/05/2017 | 08:43
S4A: Có quyết định của thanh tra thuế  18/04/2017 | 09:15
S4A: Báo cáo thường niên năm 2016  10/04/2017 | 08:42
S4A: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP  31/03/2017 | 09:27
S4A: Chi trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 5%  28/02/2017 | 09:41
S4A: Thông qua trả cổ tức đợt 2/2016  28/02/2017 | 09:37
S4A: Năm 2016 lãi sau thuế 69,46 tỷ đồng  15/02/2017 | 10:47
S4A: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016  23/01/2017 | 14:37
S4A: 9/2 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  13/01/2017 | 15:57
S4A: Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  13/01/2017 | 13:46

S4A: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

S4A: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190613_20190613--S4A--Phe-duyet-don-vi-thuc-hien-KT-BCTC-2019.pdf

HOSE