Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A HOSE : S4A

Doanh Nghiệp A-Z

S4A: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2018 so với quý 4/2017  16/01/2019 | 08:54
S4A: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2018 bằng tiền  09/01/2019 | 17:25
S4A: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Sinh  09/01/2019 | 17:24
S4A: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2018  02/01/2019 | 18:00
S4A: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập  20/12/2018 | 16:58
S4A: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Sinh  04/05/2017 | 09:00
S4A: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Sinh  04/05/2017 | 08:43
S4A: Có quyết định của thanh tra thuế  18/04/2017 | 09:15
S4A: Báo cáo thường niên năm 2016  10/04/2017 | 08:42
S4A: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP  31/03/2017 | 09:27
S4A: Chi trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 5%  28/02/2017 | 09:41
S4A: Thông qua trả cổ tức đợt 2/2016  28/02/2017 | 09:37
S4A: Năm 2016 lãi sau thuế 69,46 tỷ đồng  15/02/2017 | 10:47
S4A: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016  23/01/2017 | 14:37
S4A: 9/2 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  13/01/2017 | 15:57

S4A: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2018 so với quý 4/2017

S4A: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2018 so với quý 4/2017

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A thông báo giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 4/2018 so với quý 4/2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190116_20190115--S4A--Giai-trinh-KQKD-Q4.2018.pdf

HOSE