Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A HOSE : S4A

Doanh Nghiệp A-Z

Vượt kế hoạch năm sau 9 tháng, S4A tạm ứng cổ tức 16%  11/10/2018 | 08:22
S4A: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018  10/10/2018 | 17:14
S4A: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Sinh  04/10/2018 | 16:07
S4A: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Sinh  04/05/2017 | 09:00
S4A: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Sinh  04/05/2017 | 08:43
S4A: Có quyết định của thanh tra thuế  18/04/2017 | 09:15
S4A: Báo cáo thường niên năm 2016  10/04/2017 | 08:42
S4A: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP  31/03/2017 | 09:27
S4A: Chi trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 5%  28/02/2017 | 09:41
S4A: Thông qua trả cổ tức đợt 2/2016  28/02/2017 | 09:37
S4A: Năm 2016 lãi sau thuế 69,46 tỷ đồng  15/02/2017 | 10:47
S4A: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016  23/01/2017 | 14:37
S4A: 9/2 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  13/01/2017 | 15:57
S4A: Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  13/01/2017 | 13:46

Vượt kế hoạch năm sau 9 tháng, S4A tạm ứng cổ tức 16%

S4A dự chi 67 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức đợt 2.

Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Sê San 4A (HOSE: S4A) vừa phê duyệt nội dung chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 16% (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông là 25/10 và thời gian thanh toán dự kiến 5/11.

Công ty có 42,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, như vậy số tiền mà S4A dự tính chi là hơn 67 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty đến 30/9.

Theo báo cáo tài chính quý III mới công bố, doanh thu thuần 9 tháng của S4A đạt 231,5 tỷ đồng tăng 8,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế gần 98 tỷ đồng giảm 7% so với 9 tháng năm ngoái và EPS đạt 2.199 đồng.

Được biết năm 2018 S4A đặt mục tiêu doanh thu đạt 281,7 tỷ đồng và 87,7 tỷ đồng LNTT. Theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2018, công ty đã hoàn thành được 82% mục tiêu về doanh thu và đã vượt 11% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của S4A đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 509 tỷ, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 71,7 tỷ đồng.

Trước đó vào giữa tháng 5, S4A đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 5%. Cộng 2 đợt tạm ứng, tỷ lệ chi trả cho năm 2018 hiện là 21%. Kế hoạch cổ tức năm 2018 của công ty là 20-30%, cổ tức đã chia cho năm 2017 là 31%.

NDH