Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A HOSE : S4A

Doanh Nghiệp A-Z

S4A: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  01/03/2019 | 17:27
S4A: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019  25/02/2019 | 16:55
S4A: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Sinh  04/05/2017 | 09:00
S4A: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Nguyễn Sinh  04/05/2017 | 08:43
S4A: Có quyết định của thanh tra thuế  18/04/2017 | 09:15
S4A: Báo cáo thường niên năm 2016  10/04/2017 | 08:42
S4A: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP  31/03/2017 | 09:27
S4A: Chi trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 5%  28/02/2017 | 09:41
S4A: Thông qua trả cổ tức đợt 2/2016  28/02/2017 | 09:37
S4A: Năm 2016 lãi sau thuế 69,46 tỷ đồng  15/02/2017 | 10:47
S4A: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016  23/01/2017 | 14:37
S4A: 9/2 GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  13/01/2017 | 15:57
S4A: Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  13/01/2017 | 13:46

S4A: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

S4A: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã CK: S4A) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190301_20190301--S4A--Thong-bao-ngay-DKCC-to-chuc-DHDCD-TN.pdf

HOSE