Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình HNX : NBP

Doanh Nghiệp A-Z


NBP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBP của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2017

3. Lý do và mục đích: 

     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:

          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

          - Thời gian thực hiện: 28/06/2017

          - Địa điểm thực hiện: 

               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/06/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX