Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng HOSE : DXV

Doanh Nghiệp A-Z


DXV: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Lê Kế Tích giữ chức vụ Phó Giám đốc

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Lê Kế Tích giữ chức vụ Phó Giám đốc như sau:

Các tập tin đính kèm

HOSE