Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định HNX : BDW

Doanh Nghiệp A-Z


BDW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

BDW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDW của CTCP Cấp thoát nước Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
          - Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX