Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình HNX : NBP

Doanh Nghiệp A-Z

 

Từ ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho các số liệu giá trị: 1000 VND
 
Trading DateMã CKTổng KL được SHKL SH hiện tạiKL Còn lại được SHKL MuaGiá trị MuaKL BánGiá trị Bán
18/10/2018NBP6.304.0955.237.5951.066.50000000000
17/10/2018NBP6.304.0955.237.6951.066.4001001.320.0000000
16/10/2018NBP6.304.0955.239.6951.064.4002.00027.400.0000000
15/10/2018NBP6.304.0955.244.5951.059.5004.90067.130.0000000
11/10/2018NBP6.304.0955.244.5951.059.50000000000
10/10/2018NBP6.304.0955.248.4951.055.6003.90053.430.0000000
09/10/2018NBP6.304.0955.248.4951.055.60000000000
08/10/2018NBP6.304.0955.253.3951.050.7004.90067.130.0000000
04/10/2018NBP6.304.0955.253.3951.050.70000000000
03/10/2018NBP6.304.0955.261.0951.043.0007.700100.100.0000000
02/10/2018NBP6.304.0955.269.1951.034.9005.90080.130.0000000
02/10/2018NBP6.304.0955.269.1951.034.9005.90080.130.0000000
01/10/2018NBP6.304.0955.271.1951.032.9002.20030.140.0000000
27/09/2018NBP6.304.0955.278.9951.025.1007.800116.600.0000000
26/09/2018NBP6.304.0955.278.9951.025.10000000000
25/09/2018NBP6.304.0955.291.9951.012.1008.000118.400.0000000
24/09/2018NBP6.304.0955.291.9951.012.1005.00073.500.0000000
20/09/2018NBP6.304.0955.298.5951.005.5001.70024.820.0000000