Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình HNX : NBP

Doanh Nghiệp A-Z

 

Từ ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho các số liệu giá trị: 1000 VND
 
Trading DateMã CKTổng KL được SHKL SH hiện tạiKL Còn lại được SHKL MuaGiá trị MuaKL BánGiá trị Bán
16/08/2018NBP6.304.0955.346.795957.3001.30018.330.0000000
15/08/2018NBP6.304.0955.347.995956.1001.20016.920.0000000
14/08/2018NBP6.304.0955.347.995956.10000000000
13/08/2018NBP6.304.0955.348.795955.30000000000
07/08/2018NBP6.304.0955.353.695950.4002.80039.200.0000000
06/08/2018NBP6.304.0955.355.695948.4002.00028.000.0000000
02/08/2018NBP6.304.0955.355.695948.40000000000
01/08/2018NBP6.304.0955.355.695948.40000000000
31/07/2018NBP6.304.0955.355.695948.40000000000
30/07/2018NBP6.304.0955.355.195948.90000000000
26/07/2018NBP6.304.0955.355.195948.90000005007.000.000
25/07/2018NBP6.304.0955.355.195948.90000000000
24/07/2018NBP6.304.0955.355.195948.90000000000
23/07/2018NBP6.304.0955.355.195948.90000000000
19/07/2018NBP6.304.0955.355.195948.90000000000
18/07/2018NBP6.304.0955.355.195948.90000000000