Trang chủ   I   Về SSI   I   Quan hệ Nhà đầu tư   I   Nghề nghiệp   I   Cộng đồng   I   Liên hệ
    
Cổ phiếu   Tin tức   Phân tích
Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình HNX : NBP

Doanh Nghiệp A-Z

 

Từ ngày     Tới Ngày

Đơn vị cho các số liệu giá trị: 1000 VND
 
Trading DateMã CKTổng KL được SHKL SH hiện tạiKL Còn lại được SHKL MuaGiá trị MuaKL BánGiá trị Bán
21/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
20/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
19/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
18/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
15/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
14/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
13/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
12/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
11/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.5001001.460.0000000
06/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
05/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
04/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
01/06/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
31/05/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
30/05/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
29/05/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000
28/05/2018NBP6.304.0955.361.595942.50000000000